Kontakt Informasjon

Postadresse

Tjensvoll FK
Morgedalsveien 60
4021 Stavanger

Daglig leder

Dan Pedersen nås på mobiltelefon 991 16  999, på email dagligleder@TjensvollFK.no eller vha  kontaktskjema.

Trenere, lagledere

og andre frivillige finner du i listen her.

Styret og øvrige i organisasjonen

fremgår i organisasjonskartet her, inkludert sportslig utvalg, valgkomité, revisor, regnskapsfører, administrasjonen og komiteer .

Kontaktskjema til daglig leder