KUNSTGRESS PÅ HAUGTUSSA

Kunstgressbane på Tjensvoll

I går vedtok Utvalg for miljø og utbygging finansieringen av omlegging av grusbanen på Tjensvoll til kunstgress – med gjennomføring våren 2022 om alt går etter planen.

Banen vil bli 60 x 40 meter, og det blir en type kunstgress uten gummigranulat. Tjensvoll FK har lenge ønsket å legge denne banen om til kunstgress, men dette har vært vanskelig å få til siden dagens grusbane ligger i et regulert parkområde. Vi klarte omsider å få gjennomslag mellom annet på bakgrunn av behov for kunstgressfasiliteter for de yngste barna i Tjensvoll FK.

Kort om grunnen til valg av kunstgressløsning:

Vi har et politisk vedtak på at vi skal prøve miljøvennlige løsninger, så derfor blir denne «mindre» banen bygget uten gummigranulat som ifyll – et tema som har dominert miljødebatten de senere år. Underlaget vil ikke være optimalt for voksne og ungdommer, men vil være ypperlig for barn opp til ca 12-13 år.

Dette vil bli et fint tilskudd til barnefotballen på Tjensvoll tror vi – både organisert og uorganisert. Og kanskje føre til at færre barn må kjøres til Sørmarka og Gosenbanen?

Vi gleder oss til å komme i gang med planleggingen, og vi vil holde dere oppdatert.

Med vennlig hilsen
Jan Ove Ringstad
rådgiver
idrett og utemiljø
idrettsseksjonen

Vedlegg: