Kvalitetsklubb aktiviteter

Her er aktiviteter som klubben skal avholde hver år. Styret sørger for at aktivitetene inngå i klubbens årshjul med beskrivelse på hvem som skal ta delta.

  1. Klubben skal avholde et årlig møte om verdier, retningslinjer, Fair play og ett tema fra «trygge rammer». For årlig tema skal klubben utarbeider og implementere retningslinjer og gjøre medlemmene kjent med temaet . Målgruppen er avhengig av tema. Møtet er typisk en del av et trenerforum.
    https://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/NFF-Kvalitetsklubb/Niva1/Samfunns–og-verdiarbeid/#panel-pageId26999
  2. Sportslig utvalg gjennomfører minst  3 årlige felles møter i utvalget; vinter (før sesong), vår og høst.
  3. Klubben gjennomfører minst 3 trenerforum per år (minstekrav i kvalitetsklubb). Fortrinnsvis 1 om vinter, 2 på våren, og 2 på høsten.
  4. Levering av årsrapporter fra styre, sportslig utvalg, administrasjon, lag, kvalitetsklubbansvarlig osv.

 

ULIKE FRISTER

som påpekes, bla i kvalitetsklubb:

  • Mva kompensasjon med søknadsfrist/innrapporteringsfrist til NIF for medlemsorganisasjonene er satt til 15.august (2015).