Kvalitetsklubb

Tjensvoll FK jobber for å være en NFF Kvalitetsklubb og fokusere på god kvalitet i all aktivitet ved å organisere oss i en kontinuerlig prosess for å bygge god kultur basert på samarbeid og gode felles rutiner hvor erfaringer, tilbakemeldinger og forbedringer løfter klubben og gir kontinuitet i videre arbeid. Målet er å stimulere til god klubbutvikling, tiltrekke seg frivillige og gi grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.