Alle lag må gjennomføre foreldremøte før sesongstart

Vi minner om at alle lag skal gjennomføre foreldremøte nå før sesongstart. Dette er lagleders og treners ansvar.

Se veiledning her.