Team Tjensvoll 2018

Team Tjensvoll er et ekstra tilbud til de ivrigste spillerne som kan delta i en motivert treningsgruppe med treningsvillige og engasjerte spillere på tvers av årskull som viser gode ferdigheter, holdninger og har godt treningsoppmøte på sine egne lags treninger.

12 til 15 år

er aldersgruppen som vi denne gangen retter oss mot. Vi starter opp fredag etter vinterferien:

 1. FREDAG 23. FEBRUAR KL.1630-1830
  Trener: Øystein Paulsen
  Tema: Forsvar.

 2. FREDAG 2. MARS KL.1700-1900
  Trenere: Johannes Kvia & Simon U.Toft

 3. FREDAG 9. MARS KL.1630-1800
  Trener: Gitle Aarre

 4. FREDAG 16. MARS KL.1630-1830
  Trenere: Einar Øvstedal & Tobias Tharaldsen

 5. FREDAG 6. APRIL KL.1630-1830
  Trener: Ronny Mæland

 6. FREDAG 13. APRIL KL.1630-1830
  Trener: Einar Øvstedal  & Gert von Hirsch

Ovennevnte trenere til Team Tjensvoll og trenere til lag som har påmeldt spillere deltar i en gruppesamtale (messenger) med felles beskjeder/koordinering. De enkelte trenere for Team Tjensvoll for oppsatt fredag tar nå ansvar ved selv å følge opp med nødvendig informasjon (gi  lyd i gruppesamtalen en dag eller to i forkant, så ser vi at ting er på gang). Klubbhuset må eventuelt reserveres av den enkelte trener. som da også sørger for tilgang/nøkler.

Et tiltak rettet mot enkeltspilleren

Tiltaket er et ledd i motiverings- og utviklingsarbeidet rettet mot enkeltspilleren med  trening på et høyere nivå enn i de vanlige lagtreningene.   Team Tjensvoll styrker også  klubben ved at både spillere og trenere fra ulike lag og årskull gjerne knyttes  mer sammen mot felles mål.  Teknisk trening vil være det viktigste arbeidsområdet for gruppen, men det meste av fotballopplæring vil bli fokusert.

Tilbudet skal gjerne ikke komme i konflikt med andre treninger og det legges derfor gjerne til helgedager.  Gruppens aktiviteter prioriteres spesielt i perioder uten seriespill, og legges både innen- og utendørs.

Påmelding

Trenerne i de enkelte aldersgrupper/lag melder inn spillere til ungdomsleder@tjensvollfk.no som dermed oppdaterer listen under. Trener som har meldt på spillere må til hver trening påminne sine spillere om å møte.

Overordnet ansvar for gjennomføring har Sportslig utvalg og daglig leder.

Sportslig Utvalg


Her er liste med spillere i Team Tjensvoll:
(oppdateres fortløpende)

Alder Navn
12år Sigrid S. Aase
Hedda Markhus
Mathilde Egeland
Sandra Skaarstad
13år Adrian Omdal
Oliver Grapes
Hadle Aarre
Ulrik Bolstad
Simen Karlsen
Lars Frostestad
14år Emma Wathne Pedersen
Emma Holst-Jæger
Guro Kvia
Anna Skov
Thea Gundersen
Frida Mæland
15år Herman Gudmundsen
Mathias Melkild
Henrik Erga Eide (keeper)
Thomas Hauge
Elias Madsen-Rennan