Team Tjensvoll 2019

I 2018 hadde vi 6 fredagstreninger fra 23.februar til 13. april (etter vinterferien), også i 2019 satser vi på noe tilsvarende. Aktuelle lag må melde sin interesse til sportsligleder@tjensvollfk.no.

Team Tjensvoll er et ekstra tilbud til de ivrigste spillerne som kan delta i en motivert treningsgruppe med treningsvillige og engasjerte spillere på tvers av årskull som viser gode ferdigheter, holdninger og har godt treningsoppmøte på sine egne lags treninger.

Vi vil prøve å gjøre en liten vri på hver trening og det er T-skjorter til spillere som deltar på minst 4 treninger.

12 til 15 år

er aldersgruppen som vi denne gangen retter oss mot.  Samtidig trekker vi med oss våre 16 årige spillere som assistenttrenere.

 1. FREDAG 15. FEBRUAR KL.1630-1830
  Trener: Ronny Mæland
  Tema: medspill, flytte ball, bevegelse i rom, avslutninger.
  Deltakere var 8 jenter fra J15, 2 fra J13 og 1 fra G12.
  Etterpå var det kake, frukt og brus i klubbhuset.

 2. FREDAG 22. FEBRUAR KL.1630-1830
  Trener: Eirik Aase
  Tema: pasningsøvelser, spill uten mål.
  Deltakere var 18 gutter og jenter fra 12 til 16 år.
  Avslutningsvis pizza i klubbhuset.
  (IKKE 1. MARS, PGA VINTERFERIE UKE 9)
 3. FREDAG 8. MARS KL.1630-1830
  Trener: Johannes Kvia & Simon Ubostad Toft
  Tema
   
 4. FREDAG 15. MARS KL.1630-1830
  Trener:  Gitle Aarre
  Tema: ca 17 gutter og jenter
 5. FREDAG 22. MARS KL.1630-1830
  Trener: Gert von Hirsch
  Tema

  (IKKE 29. MARS, BANE ER OPPTATT)
 6. FREDAG 5. APRIL KL.1630-1830
  (obs, det er boligmesse i arenaen)
  Trener:
  Tema
   
 7. FREDAG 12. APRIL KL.1630-1830 ?
  Trener:
  Tema
   

Ovennevnte trenere til Team Tjensvoll og trenere til lag som har påmeldt spillere deltar i en gruppesamtale (messenger) med felles beskjeder/koordinering. Nytt av året er spillerpåmelding via SPOND. De enkelte trenere for Team Tjensvoll for oppsatt fredag tar nå ansvar ved selv å følge opp med nødvendig informasjon (gi  lyd i gruppesamtalen en dag eller to i forkant, så ser vi at ting er på gang). Klubbhuset må eventuelt reserveres av den enkelte trener. som da også sørger for tilgang/nøkler.

Et tiltak rettet mot enkeltspilleren

Tiltaket er et ledd i motiverings- og utviklingsarbeidet rettet mot enkeltspilleren med  trening på et høyere nivå enn i de vanlige lagtreningene.   Team Tjensvoll styrker også  klubben ved at både spillere og trenere fra ulike lag og årskull gjerne knyttes  mer sammen mot felles mål.  Teknisk trening vil være det viktigste arbeidsområdet for gruppen, men det meste av fotballopplæring vil bli fokusert.

Tilbudet skal gjerne ikke komme i konflikt med andre treninger og det legges derfor gjerne til helgedager.  Gruppens aktiviteter prioriteres spesielt i perioder uten seriespill, og legges både innen- og utendørs.

Påmelding

Trenerne i de enkelte aldersgrupper/lag melder inn spillere og SPOND benyttes til videre påmelding til de enkelte fredager.  Overordnet ansvar for gjennomføring har Sportslig utvalg og daglig leder.

Sportslig Utvalg