Lagledelse – barnefotball

Viktig informasjon for trenere og lagledere:

  • Overordnet verdisett.
  • Fairplay og gjennomføring av hjemmekamper.
  • Sportsplanen er viktig å forholde seg til, ikke minst i forhold til jevnbyrdig laginndeling (ikke topping), lik spilletid (ikke topping), hospitering og differensiering. Sportsplanen følger NFFs retningslinjer for barnefotball, ungdomsfotball og verdiarbeid og dette er overordnet for arbeidet i klubben.
  • Rollebeskrivelser for lagleder og trener er en del av Klubbhåndboken.
  • Fra materialforvalter så får man nødvendig utstyr til lag.
  • Viktig å ha et bevist forhold til Treningsøkta  slik at man gir et riktig treningstilbud tilpasset alder og nivå.

Alle frivillige skal ha en avtale om frivillig innsats i klubben, en egenerklæring,  hvor det fremgår hva man må sette seg inn i og forholde seg til.