Lagledelsen

Lagledelsen består av en gruppe med lagledere og trenere på hvert alderstrinn som trener sammen og har egne lag, jenter som gutter.

Ofte er det én oppnevnt lagleder og én trener per påmeldt lag men det kan være flere trenere i gruppen, også uavhengig av om det er ett eller flere lag i treningsgruppen.

Nettside for lag/gruppe

Hver gruppe har en egen nettside på klubbens nettsider med sine innlegg og kommentarer. Alle i lagledelsen eller andre bidragsytere har egen bruker for pålogging som gir tilgang til kontrollpanel hvor man kan skrive egne innlegg eller endre/fjerne disse. Ta eventuelt kontakt med webmaster@TjensvollFK.no  for bruker/passord.

Viktige hovedinnlegg markeres som  Sticky (klebrig på norsk ) og blir stående i en egen alfabetisk liste, eksempelvis «Lag 1», «Lag 2», «Terminliste 2014», «Kampresultater», «Generell Informasjon» etc. Disse endrer man gjerne over tid.  Øvrige innlegg listes opp i egen liste med nyeste innlegg øverst.

Ved nye innlegg, pass på å velg relevant kategori og gjerne skriv inn stikkord.

Unntaksvis kan man legge til passord på enkelte innlegg for å begrense informasjonen til klubbens medlemmer, men vær obs på at tilgang ikke begrenses til bare det ene passordet du måtte oppgi selv.

Alternativt til å bruke nettsidene til å lage sine innlegg kan man laste ned en egen APP for WordPress på Android eller Iphone.

Kommunikasjon mot foreldre, spillere osv.

Oppfordre til epost abonnering på kommentarer!
Vi ønsker at det brukes kommentarer til å formidle kortere tidsrelevant informasjon til spillere/foreldre om treninger, kamper, avlysninger, arrangement og andre påminnelser og og oppfordre til epost abonnering. Det er dermed ikke lagledelsen sitt ansvar at utsendelse går til de riktige personene, men personene selv.
Man kan også abonnere på RSS for øvrige innlegg.

Klubbhåndbok og Sportsplan

Lagledere og trenere må være kjent med:

Hjelpemidler

  • Klubbhåndbok
  • Sportsplan
  • Skjema for årlig rapportering (elektronisk variant?)
  • ???

Aktuelle lenker