Mail kontoer

Klubben bruker nå tjensvollfk.no som sitt domene og klubbens offisielle emailer følger derav. I tillegg til ulike faste emailer til dagligleder, styreleder etc så vil også andre felles email kontoer kunne opprettes også for de enkelte lagene. De fleste av klubbens emailer sendes automatisk videre til én eller flere personlige email kontoer.

For de som benytter klubbens emailer kan webmail nås her.