Medlemskontigent

Nye medlemmer

Vi ønsker alltid nye medlemmer til klubben og ikke nøl med å ta kontakt med oss, klikk her for emailtelefon eller kontaktskjema til daglig leder.

Om du eller dine barn spiller fotball eller om du selv ønsker å bidra aktivt på ulike måter i klubben eller ønsker å være støttemedlem (medlemskontigent uten treningsgebyr) er du hjertelig velkommen til oss.

Medlemskontingent for 2019:

 • Barn  og Ungdom
  • 6 –   7 år        ( 3’er)    kr  1100
  • 8 –   9 år        ( 5’er)    kr  1300
  • 10 – 11 år   ( 7’er)     kr  1500
  • 12 – 13 år    (9’er)      kr  1700
  • 14 – 15 år    (11’er)   kr  1900
  •  16 – 19 år   (11’er)   kr  2100
 • Senior
  • Student: kr.1500,-
  • 7 `er  kr.2000,-
  • 11’er   kr.2200,-
  • De som trener men ikke spiller i seriesystem: kr.1500,-
 • Familie kontigent gir maksimalbeløp kr.4000,- per år per familie.

Nye i klubben som kommer på høsten betaler redusert treningsgebyr. For øvrig:

 • Lagledere/trenere som spiller i seriesystem: kr.500,-
 • Støtte medlem: kr.300,-

Klubben betaler (til seg selv) medlemskontigent for trenere, lagledere og andre frivillige med verv som er nevnt i organisasjonsplanen, noe som gir stemmerett på årsmøte når medlemskapet da har vart minst én måned (midlertidig ordning som må antas å opphøre fra 2020 hvor man ser for seg en ryddigere ordning med medlemskontigent + treningsgebyr i nytt medlemsregister).

Dugnader
Klubben forventer at foresatte eller spillere deltar på to dugnader i året, eksempelvis loddbøker, sokkesalg, dorullsalg, vareopptelling etc. Det er mulig å delta på dugnader både vår og høst. Det skilles litt mellom dugnader på barnelag , ungdomslag og voksne.

Foreldretrener på barnelag deltar på én dugnad på vegne av barnet (vanligvis loddbøker).

På ungdomslag er det i utgangspunktet ungdommen selv som vanligvis deltar på de to dugnadene (og vanligvis ikke loddbøker).