Medlemskontigent

Nye medlemmer

Vi ønsker alltid nye medlemmer til klubben og ikke nøl med å ta kontakt med oss, klikk her for emailtelefon eller kontaktskjema til daglig leder.

Om du eller dine barn spiller fotball eller om du selv ønsker å bidra aktivt på ulike måter i klubben eller ønsker å være støttemedlem er du hjertelig velkommen til oss.

Medlemskontingent for 2019:

 • Barn  og Ungdom
  • 6 –   7 år        ( 3’er)    kr  1100
  • 8 –   9 år        ( 5’er)    kr  1300
  • 10 – 11 år   ( 7’er)     kr  1500
  • 12 – 13 år    (9’er)      kr  1700
  • 14 – 15 år    (11’er)   kr  1900
  •  16 – 19 år   (11’er)   kr  2100
 • Senior
  • Student: kr.1500,-
  • 7 `er  kr.2000,-
  • 11’er   kr.2200,-
  • De som trener men ikke spiller i seriesystem: kr.1500,-
 • Familie kontigent gir maksimalbeløp kr.4000,- per år per familie.

For nye i klubben som kommer på høsten innrømmes halv årskontigent på overnevnte kontigenter. For øvrig:

 • Lagledere/trenere som spiller i seriesystem: kr.500,-
 • Støtte medlem: kr.300,-

Klubben betaler (til seg selv) medlemskontigent for trenere, lagledere og andre frivillige med verv som er nevnt i organisasjonsplanen, noe som gir stemmerett på årsmøte når medlemskapet da har vart minst én måned (ingen «gratismedlemmer», minimum kr 100 etter nye regler).

Dugnader
Klubben forventer at foresatte eller spillere deltar på to dugnader i året, eksempelvis loddbøker, sokkesalg, dorullsalg, vareopptelling etc. Det er mulig å delta på dugnader både vår og høst. Det skilles litt mellom dugnader på barnelag , ungdomslag og voksne.

Foreldretrener på barnelag deltar på én dugnad på vegne av barnet (vanligvis loddbøker).

På ungdomslag er det i utgangspunktet ungdommen selv som vanligvis deltar på de to dugnadene (og vanligvis ikke loddbøker).