NFF FIKS

Fotballens Informasjons- og Kommunikasjons System.

FIKS eies av Norges Fotballforbund (NFF), og systemet holder oversikt over og administrerer all fotballaktivitet underlagt NFF. Det finnes ulike klienter som Dommerklient og Klubbklient.

Alle klubbene har utnevnt en klubbadministrator, som er ansvarlig for klubbens sider i FIKS. Klubbadministratoren er ansvarlig for opplæring i egen klubb, og ikke minst opprettelse av klubbrukere – altså brukertilgang for de som trenger det.

Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive i inneværende sesong for å være spilleberettiget i obligatoriske kamper. Dette innebærer samtidig at spillere som har fylt 13 år er dekket av lagforsikringen.

Gå til FIKS.