NFF Kvalitetsklubb

Klubben som sjef

Tjensvoll FK søker å være Kvalitetsklubb og vil ihht NFFs handlingsplan for 2012-2015, fokusere på god kvalitet i all aktivitet. Kvalitetsklubbprosjektet er et system som vil være retningsgivende for det meste av utviklingsarbeidet som gjøres i klubben. I kvalitetsklubb er det prosessen i seg selv som er viktig for å bygge kultur.

 • Rekrutteringsplansom beskriver hvordan nye årskull rekrutteres med spillere og hvordan spillerne blir tatt i mot og gitt et likeverdig tilbud.
 • Sportsplan & Klubbhåndbok ihht krav.
 • Treneransvarlig
 • Organisasjonskartmed rollebeskrivelser.
 • En plan for økonomistyring.
 • Benytte oppstartsansvarlig for oppstartsåret for spillerne.
 • Klubbhåndbok i henhold til NFFs mal for nivå 1.
 • Benytte dommeransvarlig for rekruttering og oppfølging av dommere.
 • Benytte egen FIKS-ansvarlig
 • Lederkompetanse hvor flertallet i styre skal ha NFFs leder 1-kurs.
 • Trenerkompetanse
 • Drift og aktiviteter basert på fotballens verdigrunnlag.
 • Gjennomføre hjemmekamper etter NFFs retningslinjer.
 • Følge og dokumentere retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.
 • Avholder årlig møte om verdier, retningslinjer, Fairplay og ett tema fra «trygge rammer».
 • Kontrollere Politiattest fra alle med relevante verv.
 • Informere om Skader og forsikring for skadeforebygging og forsikringsordninger. og gjøre  NFFs utvidete individuelle forsikring kjent for foreldre og spillere. Alle lag har førstehjelpsskrin på trening og kamp.
 • Trygge rammer med retningslinjer hvor ett tema per år gjøres kjent til medlemmene.

For generell informasjon se NFF Kvalitetsklubb.

VI ØNSKER AT DU BLIR MED!
Meld deg på her: