Oppstart gutter/jenter født 2016

Tjensvoll FK starter opp med fotball-lek i gymsal på
Tjensvoll Skole:

Jenter født 2016: Tirsdager fom. 22.februar kl17-18.

Gutter født 2016: Tirsdager fom. 22.februar kl 18-19.

Her oppfordres foreldre til å bidra som trener(e) og lagleder(e). Det er viktig med engasjement og at flere foreldre stiller opp og deler på oppgavene. Her ønsker klubben å komme i forkjøpet, slik at en på første dag kan ha dette klart. Hvis du/dere kan tenke dere en rolle rundt laget? Ta kontakt.

Barneleder:
Tor Even Aas
Tlf 901 58 534
tor_aas@hotmail.com

Ungdomsleder:
Eirik Aase
Tlf 452 11 072
Eiraase@hotmail.com

Daglig leder:
Tobias Tharaldsen
Tlf: 452 10 236
Tobias@tjensvollfk.no

Vi ønsker også nye spillere velkommen til barne- og ungdomsgruppene , se kontakt-informasjon på www.tjensvollfk.no