Organisasjon

Oppdatert 9.6.2020 etter årsmøte
Klubbens nettsider med Klubbhåndbok, veiledninger og Sportsplan gir utdypende beskrivelser av organisasjonen. Tillitsvalgte (styret, sportslig utvalg, valgkomitee og kontrollutvalg) kan ikke være ansatt i klubben men må være medlem og betale medlemskontigent. Se egen liste over alle frivillige med lagledere og trenere. Lenke til enkeltpersoners epost ligger på navnene i organisasjonskartet:

 .

ÅRSMØTE

 

VALGKOMITE

Leder
Lars Aamodt
Alle medlemmer fra det året man  fyller 15, og  som har vært medlem i minst én måned før årsmøtedato Tlf. 481 26 214
.
Geir Holst-Jæger
Tlf. 909 35 454
.
Mari Gudmundsen

STYRET

 styret@TjensvollFK.no
(de enkeltes epost er under navn)
 Tlf. 472 63 104
 .
Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Eirik Aase(vara)
Gert von Hirsch
Nils Hoem Hegre
Trine Usken Ronny Mæland
Tlf. 924 31 456 Tlf. 928 88 664  Tlf. 480 36 498 Tlf. 917 86 702  .
Kvalitetsklubbansvarlig
Ansv.politiattest
Økonomiansvarlig
.  .
Styremedlem Styremedlem Varamedlem
Tor Markhus Cecilie Bakkene Pedersen
Tlf. 918 13 715
Ellen Heggheim  

Kontrollutvalg

 Tlf. 916 68 387 Ansv. Tilskudd‐ og Støtteordninger  Tlf. 905 37 819     . Vibeke Sahl
 .  
 .
 . Eirik Gudmundsen
Sigve Knudsen (Vara)

SPORTSLIG UTVALG

 sportsligutvalg@TjensvollFK.no
 .
Sportslig leder Barneleder Ungdomsleder
Nils Hoem Hegre Eirik Aase Gitle Aarre
 Tlf. 928 88 664
Utdanningsansvarlig
 Tlf. 452 11 072
Trenerveileder barn
 Tlf. 952 39 690
Trenerveileder ungdom
 

REGNSKAPSFØRER

.
Dommeransvarlig Jenteansvarlig Fair play-ansvarlig  
  Trine Usken Tor Markhus BOKHOLDERIET
Tlf. 480 36 498 Tlf. 916 68 387  . HINNA AS
 .  
 .
.
.
.
 

DE ENKELTE LAG

 se email/informasjon her      
 .
.
Lagleder Trener Foreldrekontakt
    .  
.
 .
.
 .

ADMINISTRASJONEN

 dagligleder@TjensvollFK.no
 .
Daglig leder Materialforvalter FIKS- og Overgangsansvarlig
klubben har for tiden ingen daglig leder Trine Usken Jon Heggheim
 Tlf. 480 36 498
 .
Ansvarlig banedisponering Kiosk- og klubbhusansvarlig Nettredaktør/Hjemmesideansvarlig
Ronny Mæland   Gert von Hirsch
Tlf. 917 86 702
 .
Treneransvarlig/koordinator Oppstarts-og Administrator: Treningsøkta
Se barneleder /ungdomsleder rekrutteringsansvarlig Jon Heggheim
Barneleder Eirik Aase
 .
Medlemsnett Spond Club ansvarlig
 Ronny Mæland
Tlf. 91786702
 .
 .
 .
.
  17. MAI KOMITE   ANLEGGS-KOMITE   TURNERINGS-KOMITE
   .
Daglig leder Daglig leder Daglig leder
 .
Bygg og anleggskoordinator Relevant representant fra
  Gert von Hirsch SPORTSLIG UTVALG
 .
SPORTSLIG Relevant Koordinator
  UTVALG (representant) ANLEGG
 .
Relevant Koordinator
MATERIALFORVALTER
  FOTBALLSKOLEN   JENTER I FOKUS
Daglig leder Jenteansvarlig
Trine Usken
   
   
  HAUGTUSSA ARBEIDSGRUPPE  
Leder
Geir Holst-Jæger Gert von Hirsch 
Lars Aamodt  Eirik Aase
 Lars Nysæther