Organisasjon

Oppdatert 10.5.2021 ettersom barneleder og ungdomsleder byttet roller.
Klubbens nettsider med Klubbhåndbok, veiledninger og Sportsplan gir utdypende beskrivelser av organisasjonen. Tillitsvalgte (styret, sportslig utvalg, valgkomitee og kontrollutvalg) kan ikke være ansatt i klubben men må være medlem og betale medlemskontigent. Se egen liste over alle frivillige med lagledere og trenere. Lenke til enkeltpersoners epost ligger på navnene i organisasjonskartet:

 .

ÅRSMØTE

 

VALGKOMITE

Leder
Janne Gunn Helle
Alle medlemmer fra det året man  fyller 15, og  som har vært medlem i minst én måned før årsmøtedato Tlf. 475 09 071
.
Jens Kristoffersen
.
Borghild Hirth Markhus

STYRET

 styret@TjensvollFK.no
(de enkeltes epost er under navn)
 .
Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Lars Amodt(vara)
Cecilie Bakkene Pedersen
Nils Hoem Hegre
Trine Usken Ronny Mæland
Tlf. 918 13 715 Tlf. 928 88 664  Tlf. 480 36 498 Tlf. 917 86 702  .
Ansv. Tilskudd‐ og Støtteordninger Kvalitetsklubbansvarlig
Ansv.politiattest
Økonomiansvarlig
.  .
Styremedlem Styremedlem Varamedlem
Tor Markhus
Tlf. 916 68 387
Hildegunn Kamanga
Tlf. 906 15 458
Gert von Hirsch  

Kontrollutvalg

        . Eirik Gudmundsen
 .  
 .
 . Håvard Degnes
Sigve Knudsen (Vara)

SPORTSLIG UTVALG

 sportsligutvalg@TjensvollFK.no
 .
Sportslig leder Ungdomsleder Barneleder
Nils Hoem Hegre Eirik Aase Tor Even Aas
 Tlf. 928 88 664
Utdanningsansvarlig
 Tlf. 452 11 072
Trenerveileder ungdom
 Tlf. 901 58 534
Trenerveileder barn
 

REGNSKAPSFØRER

.
Dommeransvarlig Jenteansvarlig Fair play-ansvarlig  
  Trine Usken Tor Markhus BOKHOLDERIET
Tlf. 480 36 498 Tlf. 916 68 387  . HINNA AS
 .  
 .
.
.
.
 

DE ENKELTE LAG

 se email/informasjon her      
 .
.
Lagleder Trener Foreldrekontakt
    .  
.
 .
.
 .

ADMINISTRASJONEN

 dagligleder@TjensvollFK.no
 .
Daglig leder Materialforvalter FIKS- og Overgangsansvarlig
klubben har for tiden ingen daglig leder Trine Usken Jon Heggheim
 Tlf. 480 36 498
 .
Ansvarlig banedisponering Kiosk- og klubbhusansvarlig Nettredaktør/Hjemmesideansvarlig
Ronny Mæland   Gert von Hirsch
Tlf. 917 86 702
 .
Treneransvarlig/koordinator Oppstarts-og Administrator: Treningsøkta
Se barneleder /ungdomsleder rekrutteringsansvarlig Jon Heggheim
Barneleder Eirik Aase
 .
Medlemsnett Spond Club ansvarlig
 Ronny Mæland
Tlf. 91786702
 .
 .
 .
.
  17. MAI KOMITE   ANLEGGS-KOMITE   TURNERINGS-KOMITE
   .
Daglig leder Daglig leder Daglig leder
 .
Bygg og anleggskoordinator Relevant representant fra
  Gert von Hirsch SPORTSLIG UTVALG
 .
SPORTSLIG Relevant Koordinator
  UTVALG (representant) ANLEGG
 .
Relevant Koordinator
MATERIALFORVALTER
  FOTBALLSKOLEN   JENTER I FOKUS
Daglig leder Jenteansvarlig
Trine Usken
   
   
  HAUGTUSSA ARBEIDSGRUPPE  
Leder
Geir Holst-Jæger Eirik Aase
Lars Aamodt  
 Lars Nysæther