Organisasjon

Oppdatert 26.3.2023.
Klubbens nettsider med Klubbhåndbok, veiledninger og Sportsplan gir utdypende beskrivelser av organisasjonen. Tillitsvalgte (styret, sportslig utvalg, valgkomitee og kontrollutvalg) kan ikke være ansatt i klubben, men må være medlem. Lenke til enkeltpersoners epost ligger på navnene i organisasjonskartet:

 .

ÅRSMØTE

 

VALGKOMITE

Valgkomite leder
Gitle Martell Aarre
Alle medlemmer fra det året man  fyller 15, og  som har vært medlem i minst én måned før årsmøtedato Tlf. 952 39 690
.
Jens Kristoffersen
.
Nils Hoem Hegre

STYRET

 styret@TjensvollFK.no
(de enkeltes epost er under navn)
 .
   STYRELEDER    Nestleder Styremedlem Styremedlem Linda Vikanes (vara)
Cecilie Bakkene Pedersen
Anette Aano
Trine Usken Ronny Mæland
Tlf. 918 13 715 Tlf. 909 40 725  Tlf. 480 36 498 Tlf. 917 86 702  .
Ansv. Tilskudd‐ og Støtteordninger Økonomiansvarlig
.  .
Styremedlem Styremedlem Varamedlem
Eirik Aase
Tlf. 452 11 072
Anne Line Olsen
Tlf. 400 49 459
Gert von Hirsch  

Kontrollutvalg

        . Eirik Gudmundsen
 .  
 .
 . Håvard Degnes
Ingvar Malde (Vara)

SPORTSLIG UTVALG

 sportsligutvalg@TjensvollFK.no
 .
   SPORTSLIG LEDER    Ungdomsleder Barneleder
Einar Moi Øvstedal Lars Aamodt Tor Even Aas
 Tlf.
Utdanningsansvarlig
 Tlf. 481 26 214
Trenerveileder ungdom
 Tlf. 901 58 534
Trenerveileder barn
 

REGNSKAPSFØRER

.
Dommeransvarlig Jenteansvarlig Fair play-ansvarlig  
  Trine Usken BOKHOLDERIET
Tlf. 480 36 498 Tlf.  . HINNA AS
 .  
 .
.
.
.
 

DE ENKELTE LAG

se de enkelte lagsider på toppmeny      
 .
.
Lagleder Trener Foreldrekontakt
    .  
.
 .
.
 .

ADMINISTRASJONEN

 
 .
   DAGLIG LEDER    Materialforvalter FIKS- og Overgangsansvarlig
Tobias Tharaldsen Trine Usken Tobias Tharaldsen
Tlf. 452 10 236  Tlf. 480 36 498 Tlf. 452 10 236
 .
Ansvarlig banedisponering Kiosk- og klubbhusansvarlig Nettredaktør/Hjemmesideansvarlig
Ronny Mæland   Gert von Hirsch
Tlf. 917 86 702
 .
Treneransvarlig/koordinator Oppstarts-og Administrator: Treningsøkta
Se barneleder /ungdomsleder rekrutteringsansvarlig Tobias Tharaldsen
Tobias Tharaldsen Tlf. 452 10 236
 .
Ansvarlig for politiattester Medlemsnett Spond Club ansvarlig
Tobias Tharaldsen  Ronny Mæland
Tlf. 452 10 236 Tlf. 91786702
 .
 .
 .
.
  17. MAI KOMITE   ANLEGGS-KOMITE   TURNERINGS-KOMITE
   .
Daglig leder Daglig leder Daglig leder
 .
Bygg og anleggskoordinator Relevant representant fra
  SPORTSLIG UTVALG
 .
SPORTSLIG Relevant Koordinator
  UTVALG (representant) ANLEGG
 .
Relevant Koordinator
MATERIALFORVALTER
  FOTBALLSKOLEN   JENTER I FOKUS
Daglig leder Jenteansvarlig
Trine Usken