Organisasjon

Klubbens nettsider med Klubbhåndbok, veiledninger og Sportsplan gir utdypende beskrivelser av organisasjonen. Tillitsvalgte (styret, sportslig utvalg, valgkomitee og kontrollutvalg) kan ikke være ansatt i klubben men må være medlem og betale medlemskontigent. Se egen liste over alle frivillige med lagledere og trenere. Lenke til enkeltpersoners epost ligger på navnene i organisasjonskartet:

 .

ÅRSMØTE

 

VALGKOMITE

Leder
Lars Aamodt
Alle medlemmer fra det året man  fyller 15, og  som har vært medlem i minst én måned før årsmøtedato Tlf. 481 26 214
.
Ellen Heggheim
Tlf. 905 37 819
.
Eirik Aase

STYRET

 styret@TjensvollFK.no
(de enkeltes epost er under navn)
 Tlf. 452 11 072
 .
Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Trude Longva (vara)
Gert von Hirsch
Nils Hoem Hegre
Trine Usken Einar Moi Øvstedal Tlf. 482 95 032
Tlf. 924 31 456 Tlf. 928 88 664  Tlf. 480 36 498  Tlf.  913 42 248  .
Kvalitetsklubbansvarlig
Ansv.politiattest
.  .
Styremedlem Styremedlem Varamedlem 1
Tor Markhus Cecilie Bakkene Pedersen Ellen Heggheim  

REVISOR

 Tlf. 916 68 387  Tlf. 918 13 715  Tlf. 905 37 819     .
 . Frode Kleppe 
 .
 .
Sigve Knudsen

SPORTSLIG UTVALG

 sportsligutvalg@TjensvollFK.no
 .
Sportslig leder Barneleder Ungdomsleder
Nils Hoem Hegre Ronny Mæland Geir Holst-Jæger
 Tlf. 928 88 664
Utdanningsansvarlig
 Tlf. 917 86 702
Trenerveileder barn
 Tlf.  909 35 454
Trenerveileder ungdom
 

REGNSKAPSFØRER

.
Dommeransvarlig Jenteansvarlig Fair play-ansvarlig  
  Trine Usken Cecilie Bakkene Pedersen
BOKHOLDERIET
Tlf. 480 36 498 Tlf. 918 13 715  . HINNA AS
 .  
 .
.
.
.
 

DE ENKELTE LAG

 se email/informasjon her      
 .
.
Lagleder Trener Foreldrekontakt
    .  
.
 .
.
 .

ADMINISTRASJONEN

 dagligleder@TjensvollFK.no
 .
Daglig leder Materialforvalter FIKS-ansvarlig
Dan Pedersen Dan Pedersen Dan Pedersen
 Tlf. 991 16  999  FRIVILLIG SØKES
 .
Ansvarlig banedisponering Kiosk- og klubbhusansvarlig Nettredaktør/Hjemmesideansvarlig
Dan Pedersen Linda Lie Andersen
Gert von Hirsch
Tlf. 406 34 216
 .
Treneransvarlig/koordinator Oppstarts-og Administrator: Treningsøkta & FIKS
Dan Pedersen rekrutteringsansvarlig Jon Heggheim
Dan Pedersen
 .
Overgangsansvarlig Spond Club ansvarlig
Dan Pedersen Einar Moi Øvstedal
 .
 .
 .
.
  17. MAI KOMITE   ANLEGGS-KOMITE   TURNERINGS-KOMITE
   .
Leder Leder Leder
Dan Pedersen Dan Pedersen Dan Pedersen
 .
Bygg og anleggskoordinator Relevant representant fra
  Gert von Hirsch SPORTSLIG UTVALG
 .
SPORTSLIG Relevant Koordinator
  UTVALG (representant) ANLEGG
 .
Relevant Koordinator
FORBRUKSMATERIEL
  FOTBALLSKOLEN   JENTER I FOKUS
Leder Jenteansvarlig
Dan Pedersen Trine Usken
   
   
  HAUGTUSSA ARBEIDSGRUPPE  
Leder
Geir Holst-Jæger Dan Pedersen 
Lars Aamodt  Eirik Aase
 Lars Nysæther Gert von Hirsch