Overganger fra annen klubb

Spillere som ikke før har vært registrert i fotballklubb kan registreres direkte i FIKS, ta kontakt med klubbens FIKS ansvarlig, se eget organisasjonkart.

Spillere fra andre klubber må melde overgang hvor vår FIKS ansvarlig må opprette en forespørsel hvor man også må laste opp et samtykkeskjema signert av spiller (og foresatt dersom under 18 år). Lagleder sørger for at samtykkeskjema foreligger og tar kontakt med FIKS ansvarlig.

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/overganger/2016/overgang-uten-kontrakt/