Tjensvoll Fotballklubb


NYHETER OM FOTBALLAKTIVITET:

4. og 5. april:
 1. Tjensvoll FK ønsker å åpne Sørmarka Kunstgressbane for egentrening og organisert frivillig trening og har fulgt opp med nødvendig egenerklæring til Stavanger Kommune.
 2. Sørmarka Kunstgressbane deles inn i 8 deler ved bruk av midlertidig banemarkering .

1., 2. og 3. april (detaljer på side 2).

 1. Pressekonferanse med Helsedirektoratet og NIF som åpner for  både uorganisert og organisert idrettsaktivitet.
 2. Norges idrettsforbund utarbeider fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet.
 3. Idrettsrådet Stavanger informerer at anleggene kan åpnes.
 4. NFF kommer med fotballens koronavettregler.
 5. NFF gir spesifikke retningslinjer for fotballaktivitet.

17. mars 

 • Årsmøtet utsettes inntil videre, mens styret og en utvidet arbeidsgruppe er aktive (daglig leder er for øvrig sykemeldt/permittert) .

12. mars (detaljer på side 3).

 1. NFF Stopper all breddefotball ut april, med stopp i all form for trening, samlinger og kampaktivitet.
 2. Kommunen stenger baner og garderober.
 3. Tjensvoll FK stenger klubbhus og innstiller all sportslig aktivitet.