Politiattest

Alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning, skal avkreves politiattest. Styret har  besluttet at ordningen også omfatter frivillige som er med på lengre reiser/turneringer (mer enn én helg).

Presisering etter styremøte 16. oktober 2017
Politiattest skal normalt fremvises innen 2 uker, dog senest innen 4 uker med mulighet for å kunne få en dialog/purring. Dersom nødvendig politiattest ikke er fremvist innen 6 uker så har vedkommende uansett ingen anledning til å utføre relevante oppgaver for idrettslaget og vedkommende fjernes i relevante roller samtidig som den aktuelle lagledelsen informeres at vedkommende ikke lenger innehar relevant rolle.

Andre politiattester kan ikke brukes
Idrettskretsen ved E.Hoel forteller at det er kun denne politiattesten som idrettsforbundet har fått godkjent til å brukes i denne sammenheng. Andre politiattester kan ikke brukes og man må levere uavhengig av om man eksempelvis til daglig kan dokumentere å ha et virke som krever plettfri vandel.

Prosessen innebærer 3 steg og gjennomføres på Internett:

1)  Forespørsel til Tjensvoll
om å få «Bekreftelse på formål med politiattest» på denne siden brukes for å be klubben fylle ut en bekreftelse på formål. Bruk kontaktskjema lenger nede på denne siden. Du vil få et slikt ferdig utfylt skjema i retur, i utgangspunktet på email, i løpet av en uke eller to, i motsatt fall ta kontakt.

2) Elektronisk søknad
på Internett gjennomføres vha https://attest.politi.no/ etter at bekreftelse på formål er mottatt fra klubben da denne må vedlegges søknaden. Du logger på med MinId, BankID, Buypass eller Commfides. Se eksempel på skjermbilde lenger nede.

3) Vis politiattest til klubben
til ansvarlig for politiattest når du har mottatt politiattesten i posten. Se eksempel på attest. Vedkommende vil notere seg datoen på attesten men du beholder attesten selv.

Gert von Hirsch
Gert von Hirsch
Tlf. 924 31 456
Ansvarlig for politiattester etter 17. mars 2016

Du finner meg som regel på Sørmarka Kunstgress tirsdager kl.1730-1900 på G19 trening. I tillegg til politiattesten, ta med en lapp til meg som du har nedskrevet dato på politiattesten samt ditt navn 🙂

Forespørsel til Tjensvoll FK om
«Bekreftelse på formål med politiattest»

EKSEMPEL PÅ SKJEMBILDE FRA ELEKTRONISK SØKNAD:

Screenshot - 28_10

Referanser:
https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/