Rekrutteringsplan

Organisert rekrutteringsperiode er både sent på våren og tidlig på høsten.  For nye lag er det Oppstarts-og rekrutteringsansvarlig som støtter og veileder laget.

 • Nye årskull rekrutteres året før gutter og jenter starter på barneskolen. Rekruttering kan også gjøres mot eldre årsklasser etter samme mal.
 • Rekruttering skjer primært mot barn som tilhører Tjensvoll skole, Ullandhaug skole men også Madlavoll skole, Madlamark skole og Gosen skole.
 • Informasjon gis på skole og SFO, samt gjøres tilgjengelig gjennom klubbens kanaler slik som hjemmeside og Facebook. Det avvikles oppstartsmøte med foresatte med følgende hovedtema:
  • Presentasjon av klubb og dens verdigrunnlag.
  • Gjennomgang av klubbens Sportsplan med fokus på denne målgruppen.
  • Vilkår og rettigheter for medlemskap.
  • Valg av diverse personer rundt laget, iht Sportsplan.
 • Det skal rekrutteres både trenere og ledere.
 • Første trening er viktig, klargjør utstyr i god tid og vær godt forberedt. Ta i mot foreldre og barn, gjerne med støtte fra Barneleder. Gi informasjon til foreldre og henvis til klubbens nettsider. Frivillige skal registrere seg:
  https://www.tjensvollfk.no/avtale-om-frivillig-innsats/