Skade & Forsikring

Gjennom Fotballforsikringen har alle fotballspillere tilgang til Idrettens Skadetelefonen, som er en del av  Idrettens Helsesenter.
Skadetelefonen gir deg et godt behandlingstilbud i et kvalitetssikret behandlernettverk.

Den enkelte kan kjøpe utvidet forsikring som da gir litt bedre ytelser, blant annet raskere oppstart på behandling.
fotball.formstack.com/forms/utvidet_fotballforsikring_2017

Idrettens Skadetelefon

via idrettens Helsesenter:  987 02 033 / 02033 alle dager kl.09-12.
Man vil få flere valg, deriblant idrettens skadetelefon.
Tidligere 04420 fungerer ikke lenger.

Skader meldes på nett

hvor man skiller mellom:


7.august 2018
Til Alle klubber i NFF Rogaland

Vi har nå lagt ut en oppklarende og hjelpende animasjonsvideo om hva skadetelefonen er og hvordan den er med å raskere og bedrer situasjonen fra oppstått skade til utøver er tilbake i trening. Nyttig informasjon som godt alle klubber kan reklamere for på sine sider og informasjonskanaler.

Klikk deg inn på vår side for å se filmen, https://www.fotball.no/kretser/rogaland/landslagskolen/2018/skadetelefonen/

Vennlig hilsen
Helge Bjørke
Klubbutvikler,  NFF Rogaland