Team Tjensvoll 2017

Vi tenker å starte opp med Team Tjensvoll igjen i høst,
etter først å forankre dette på Trenerforum nå i september.

10.9.2017 Ungdomsleder


Team Tjensvoll Ungdom

er et ekstra tilbud til de ivrigste spillene som kan delta i en motivert treningsgruppe med treningsvillige og engasjerte spillere på tvers av årskull som viser gode ferdigheter, holdninger og har godt treningsoppmøte på sine egne lags treninger.

 1. SØNDAG    5. MARS   kl.18-20
  Trenere er Gert von Hirsch og Tobias Tharaldsen.
  Oppsummering: 24 spillere stilte opp til en treningsøkt med fokus på mange forskjellige pasningsøvelser, og litt integrert skuddtrening .

 2. SØNDAG  12. MARS  kl.18-20
  Trenere er Gert von Hirsch og Andreas Rasmussen.
  Oppsummering: 16 spillere stilte opp med fokus på Coerver, teknisk trening, en-og-en med ball i boks, to-og-to pasning rundt kjeglestolper,  chip/løft med mottak i felles rundløype, og en gjentakelse av forrige  pasning-og skuddøvelse.
 3. SØNDAG  26. MARS  kl.18-20
  Trener er Tobias Tharaldsen.
  Oppsummering: 10 spillere stilte opp (15 påmeldte). Fokus på orientering, føringer og plassering ifh. avslutninger.

På enkelte treninger, litt avhengig av oppmøte og aktuelle trenere, vil vi i tillegg til trening  ute ha et avbrekk midtveis  inne i klubbhuset med fokus på et tema (eksempelvis Sunn idrett – NIF Idrettsernæring).

Tiltaket er et ledd i motiverings- og utviklingsarbeidet rettet mot enkeltspilleren med  trening på et høyere nivå enn i de vanlige lagtreningene.    Team Tjensvoll styrker også  klubben ved at både spillere og trenere fra ulike lag og årskull gjerne knyttes  mer sammen mot felles mål.  Teknisk trening vil være det viktigste arbeidsområdet for gruppen, men det meste av fotballopplæring vil bli fokusert.

Tilbudet skal gjerne ikke komme i konflikt med andre treninger og det legges derfor gjerne til helgedager.  Gruppens aktiviteter prioriteres spesielt i perioder uten seriespill, og legges både innen- og utendørs.

Trenerne i de enkelte aldersgruppene melder inn  aktuelle spillere. Overordnet ansvar for gjennomføring har  Sportslig utvalg og daglig leder. Daglig leder (Dan) har delegert  samordning og  innkalling til Ungdomsleder.

Mvh Ungdomsleder.


Team Tjensvoll Barn

Dette er en samling der vi inviterer alle spillere i barnefotball, men det settes store krav til hver enkelt påmeldt spiller, se vedlegg.

Dette tilbudet gis til ALLE, jenter og gutter i barnefotball fra J06/G07 til J04/G04. Men når dere informerer foreldre om samlingene så tenk på at det stilles krav til hver enkelt påmeldte spiller:

 • Det ønskes  å bygge opp en motiverende treningsgruppe bestående av treningsvillige og engasjerte spillere på tvers av årskull.
 • Hver spiller må vise stor treningsvilje og iver. Spiller må være glad i å spille fotball og like å være på løkka.
 • Det stilles strenge krav til spiller i form av punktlighet, oppførsel og konsentrasjon. Det understrekes at hver spiller oppfører seg motivert, er høflig og positiv til enhver tid.
 • Øvelsene er stasjonsøvelser, Curver, tekniske øvelser. Gjerne diffrensierte spilløvelser om trener ønsker dette.
 • Det er IKKE tenkt at spill skal være hoveddel av samlingen.
 • Øvelsene kan kjøres segmentert på alder ved stor påmelding. De eldste, de yngste. Her vil det også differensieres utfra ferdigheter. Derfor er det mulig at aldersspriket kan være slik som invitert.
 • Samlingene vil IKKE gå ut over tildelt treningstid for 2017.
  Samlingene kjøres fredager med klokkeslett  når hver enkelt trener kan. Når hver enkelt trener har meldt sine ønsker på datoer på fredager og klokkeslett, informerer vi om det.
 • Hver trener setter sammen sitt opplegg helt fritt, utifra påmeldt antall spillere.
 • Pris pr spiller/utstyr: gratis

Vi setter frist for påmelding til 13 januar.

Antall samlinger vi kjører i vinter avhenger av antall påmeldte spillere. Pr dags dato har vi følgende trenere som har sagt seg villig til å trene en eller flere samlinger for oss, takk til dere. Dato med ansvarlig trener og oppmøtetidspunkt:

 1. 20 januar: Gitle Aarre kl 1515-1700
 2. 27 januar: Øystein Paulsen kl 1615-1800
 3. 3 februar: Dan Pedersen kl 1515-1700
 4. 10 februar: Andreas Rasmussen kl.1615-1800
 5. 17 februar: Ronny Mæland kl 1645-1830
  (Uke 9 er vinterferie)
 6. 10 mars: Tobias Tharaldsen kl 1545-1730
 7. 17 mars: Dina Aarre/Nora Heggheim kl 1615-1800
 8. 24 mars: Tom Vestrheim kl 1615-1800

Mvh Barneleder.