Tjensvoll FK blir NFF Kvalitetsklubb

Torsdag 2. februar kl.18:00 i klubbhuset
ved Sørmarka Kunstgressbane er det gratis kake, pølser, saft og kaffe. Anledningen gjelder sertifisering av Tjensvoll Fotballklubb som kvalitetsklubb. Møt opp i Tjensvoll farger.

Styret i Tjensvoll FK vedtok i 2014 at klubben skulle se på NFF sine retningslinjer for å bli NFF Kvalitetsklubb. Målet med kvalitetsklubb konseptet er å stimulere til god klubbutvikling gjennom gode strukturer. Prosessen med å utvikle Tjensvoll FK inn mot disse strukturene har pågått siden høsten 2015 og nå gjenstår bare en ting før godkjennelse, og det er en markering hvor representanter fra kretsen kommer for å overrekke selve sertifiseringen. Denne markeringen ønsker vi selvsagt at klubbens medlemmer skal bli med på, så sett av datoen.

Mvh Styret i Tjensvoll Fotballklubb