Tjensvoll FK er en NFF Kvalitetsklubb

2. februar 2017 ble Tjensvoll FK en sertifisert NFF Kvalitetsklubb.

For å bli en sertifisert kvalitetsklubb må man oppfylle 20 kriterier. Det skal være god kvalitet på all aktivitet. Først og fremst skal kompetansen heves på trener- og ledersiden. Klubbene selv ha eierskap til sin egen sportsplan, og man skal kunne se dette igjen i hverdagen. Alle skal få bedre forutsetninger for å gjøre en god jobb; ledere, trenere, lagledere, ansatte og andre frivillige. Klubbhåndboken skal være godt forankret og i organisasjonen skal det være tydelige roller som er lett tilgjengelige for klubbens medlemmer. Det skal være en helhetlig plan for økonomistyring som følger NFF retningslinjer. Sportsplanen skal videreutvikles fortløpende og man skal alltid følge NFF retningslinjer i barne- og ungdomsarbeid. Aktiviteten skal også ha fokus på rekruttering og i tillegg til å utvikle trenere skal det også satses på flere og bedre dommere. Samfunn og verdiarbeid er et eget fokusområde hvor klubbens aktivitet skal baseres på sitt verdisett som igjen må være basert på NFF sitt verdigrunnlag. Fairplay står sentralt. I tillegg skal klubben hvert år ha fokus på et tema innenfor Trygge rammer, som trafikksikkerhet, doping, alkohol, ernæring, mobbing, seksuelle overgrep og trakassering, og pengespill.