Trafikksikkerhet

Årets tema i 2016 fra kvalitetsklubb Trygge Rammer.
Klubben velger ut et årlig tema og gjør medlemmene kjent med temaet og utarbeider og implementerer retningslinjer. Tre frivillige fra Trenerforum 6. april lager utkast til klubbens retningslinjer. Se under for grunnlagsmateriell.

Vi passer på

Fotballhverdagens mange treninger, kamper, turneringer og møtevirksomhet medfører et betydelig antall kjørte kilometer, både for spillere, ledere og foreldre. En kvalitetsklubb tar ansvar for at all transport i forbin­delse med klubbens aktiviteter skjer på en trygg måte. Klubben skal ha retningslinjer for trafikksikkerhet og ha formidlet dette til trenere og foreldre.

 • Avreisetidspunkt planlegges med god tidsmargin for trygg og sikker transport.
 • Sikring av last
 • Fartsgrensen overholdes og tilpasses etter forholdene.
 • Erfarne sjåfører skal foretrekkes.
 • Sjåføren sjekker bilen med fokus på lys, bremser og dekk.
 • Passasjerene gir beskjed til fører dersom det oppleves utrygghet under transporten.
 • Alltid bilbelte, sjåfør og passasjerer, foran og bak.
 • Sjåføren tar ansvar og sikrer alle.
 • Vi benytter buss med setebelter som alle bruker.
 • Sjåføren er uthvilt og våken.
 • På lengre turer tar vi hvilepauser eller bytter på å kjøre.
 • Vi skal være synlige, bruke lys, refleks og synlige klær.
 • Vi bruker hjelm når vi sykler.
 • Vi parkerer med fronten mot neste ønsket kjøreretning.
 • Refleksvest er på plass i bilen.

Videosnutter

Pakk bilen riktig (1:03)
https://www.youtube.com/watch?v=HfKf344NDe0

Først til trafikkulykke (1:20)
https://www.youtube.com/watch?v=M4g7MGlEJr8

Rollemodell (2:58)
https://www.youtube.com/watch?v=Dp2ObgFalu0

Livet er mer verdt enn et tastetrykk (3:03)
https://www.youtube.com/watch?v=aKkoPRSVzgY

Trenerforum & Foreldremøter

Vedlagt er dokument som kan brukes:
Powerpoint PPTX