TRENERFORUM 22.MAI 2017

Sett av mandag 22. mai kl.2000-2130 til vårens Trenerforum 🙂
Trenere og lagledere skal prioritere dette og alle lag må være representert.

AGENDA

1. Velkommen og presentasjon av nytt sportslig utvalg. (Ronny)

2. Litt praktisk informasjon (Dan)

3. Trenerveiledning
Forslag fra Sportslig Utvalg om å lage enkel Trenerveiledning for de yngste årskull. (Ronny)

4. Team Tjensvoll tilbakemeldinger (Barn og Ungdom). Positive erfaringer og forbedringspotensiale. (Geir og Gert).

5. NFFs Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball. (Geir og Gert)

6. Klubbens verdisett
Flest mulig, lengst mulig. Prøve å få til en diskusjon rundt hva vi som trenere og ledere kan gjøre på feltet i hverdagen for å beholde flest mulig lengst mulig. (Ronny/Gert/Geir)

7. Viking Fagsamling
«GameSpeed – Strength & Agility to Maximise Football Performance.» (Gert)

8. Tema for Trygge Rammer – Alkohol.
Minne om Tjensvoll FK sin policy rundt rusmidler i Klubbhåndboka. Ta eksempler på noen reelle problemstillinger som kan oppstå i barne- og ungdomsfotball.(Ronny)

9. Diverse

 • Jenter i fokus ( Ellen).
 • Trenerutdanning (Ronny).
 • Foreldremøter
  Gjennomføres disse? Hvordan er fremmøte? Hvordan sikre fremmøte? Viktig at forventninger til foreldre- bidrag nevnes i foreldremøter, gi beskjed om fravær, stille på dugnad, møte presis, etc. (Geir/Gert).
 • Teknikkmerke/Internturnering, barnefotball. (Geir).
 • Randaberg Arena – Nevne mulighet for å søke banetid (Dan).
 • Sommerturneringer.
  Be trenere/lagledere om å forberede seg til diskusjon rundt koordinering av sommerturneringer for barn og ungdom til neste Trenerforum. (Ronny).
 • Tildelt banetid og fortolkning av skjema. (Dan/Gert).

Påmeldingskjema: