Trenerforum 23. mai

Sportslig utvalg innkaller til Trenerforum

Tidspunkt: mandag 23. mai kl.1800.
Sted: Klubbhusbrakken ved Sørmarka Kunstgressbane

Sportslig utvalg innkaller til årets andre møte (neste blir til høsten).

Agenda
Informasjon fra RFK og om dommersatsning og Team Tjensvoll.
Praktisk lagledelse med Klubbens nettsider/lagsider, medlemssnett, FIKS etc.

Møteplikt og meldeskjema
Det er møteplikt for trenere og lagledere, meld fra under,
og hjelp oss slik at vi slipper å måtte purre på deg:

2016 Trenerforum 2 – Meldeskjema
(Utløpt)

https://www.tjensvollfk.no/trenerforum/

Mvh Sportslig Utvalg