Trenerforum for lagledelsen

Sett av torsdag 23. April kl.1830.

Alle lag skal stille med trener/lagleder.

AGENDA:

  1. Klubbinfo, vedtekter, klubbhåndbok, ved styreleder
  2. Besøk fra Stavanger idrettsklinikk. Forebygging av skader-behandling av skader
  3. Klubbinfo forts. Forsikring ved skader
  4. Info om foreldremøter klubben pålegger lagene, ved Gert von Hirsch
  5. Fair play ved Fair play ansvarlig i klubben
  6. Nettside-kommunikasjon i TFK ved Gert von Hirsch
  7. Innspill

Det blir servert kaffe, mineralvann og lett kvelds mat:)

Mvh Daglig leder