Trenerforum torsdag 2/2-17

Grunnet lavt oppmøte (10 stk) ble det besluttet å ta noen få utvalgte punkter fra agendaen – etter ønsker fra de fremmøtte. Det ble informert om Team Tjensvoll – Barn og Ungdom (Gitle og Gert). Det ble foretatt en presentasjon av Treningsøkta (Øystein).

Innkalling til Trenerforum torsdag 2. februar kl. 1800. 

Agenda:

  1. Klubbens verdisett
  2. Treningsøkta
  3. Trenerutdanning – kort info om krav/muligheter/evt. interne kurs
  4. Team Tjensvoll – Barnefotball/Ungdomsfotball
  5. Retningslinjer for barn og ungdom
  6. Hvordan skal vi sikre at det ikke blir for få spillere på ett trinn?
  7. Eventuelt

Mvh Sportslig utvalg.

Trenerforum kombinert med sertifisering som kvalitetsklubb.
Styret i Tjensvoll FK vedtok i 2014 at klubben skulle se på NFF sine retningslinjer for å bli en såkalt Kvalitetsklubb. Målet med kvalitetsklubb konseptet er å stimulere til god klubbutvikling gjennom gode strukturer. Prosessen med å utvikle Tjensvoll FK inn mot disse strukturene har pågått siden høsten 2015 og nå gjenstår bare en ting før godkjennelse, og det er en markering hvor representanter fra kretsen kommer for å overrekke selve sertifiseringen. Denne markeringen ønsker vi selvsagt at klubbens medlemmer skal bli med på, så sett av datoen. Nærmere info kommer.

Mvh Styreleder Ellen.