TRENERKURS HØSTEN 2018

Grasrottrenerkurs i Sandnes starter 22. oktober 2018 !!!
Meld dere på dette og andre C-lisens delkurs. Når Sandnes blir fullt så er gjerne alternativet å dra til Bryne. Kurs 3 og 4 går forøvrig også på Tananger eller Tjelta. Som trener er det krav til formell trenerkompetanse.

BARNEFOTBALL
I høst planlegger vi barnefotballkvelden  som en intern kveld i klubben, denne ene kvelden må prioriteres av barnetrenere, spesielt av de som ikke har eller tar C-lisens kurs.

Barnefotballkvelden er minstekravet for å kunne være trener i barnefotballen. I tillegg må én trener for gruppa ha minimum Grasrottrenerkurset (C-lisens delkurs 1 eller eventuelt 2) som går over 3 dager.

UNGDOMSFOTBALL
I ungdomsfotballen så skal én trenere for gruppa ha komplett C-lisens (4 delkurs), mens øvrige trenere må ha minimum ett delkurs (fortrinnsvis delkurs 3 eller 4).

GRASROTTRENER & ANDRE C-LISENS DELKURS
Alle delkursene blir arrangert i kretsen i høst. Hvert kurs går gjerne over 3 dager, men deler av hvert kurs(foreløpig delkurs 1 og 2) legges ut i forkant som e-læringskurs som man da på egen hånd forberedes seg til før den enkelte kursdag.

Meld dere på kurset iht invitasjon under, og gi samtidig også beskjed til sportsligutvalg@tjensvollfk.no slik at vi kan hjelpe å følge opp som nødvendig.

Mvh Sportslig Utvalg


Hei.
Da har vi gleden av å invitere til høstens trenerkurs.

Delkurs 1 og 2 vil i høst være (tildels) e-læringskurs. Det vil si at deltakerne gjør en forberedelse på nettet hjemme, før de møter på (de enkelte dagene) på  samlingene.

Delkurs 3 og 4 vil bli gjennomført som tidligere, med klasseromsundervisning + praksis.

Invitasjon og påmelding finner dere her: https://www.fotball.no/kretser/rogaland/klubb-leder-og-trener/trenerutdanning/2018/hostens-grasrottrenerkurs/

Del gjerne med aktuelle trenere i deres klubb.

Ha en fin høstsesong!

Vennlig hilsen
Fredrik Nygaard
KA Trenerutvikling