Treningsøkta.no

treningsokta.no
et nettbasert treningsprogram for fotball.

Både trenere og spillere får gratis tilgang til treningsøkta. For bruker/passord bruk skjemaet under. Det er viktig at trenere har et bevisst forhold til Treningsøkta slik at man gir et riktig treningstilbud tilpasset alder og nivå.

Basert på en samarbeidsavtale etablert mellom NFF og S2S, gis alle landets klubber fri tilgang til denne nettbaserte treningsplattformen. Det betyr at alle klubbens trenere, spillere og ledere får gratis full tilgang.

Forespørsel om bruker til treningsøkta

Som spiller eller annen frivillig ressursperson i Tjensvoll FK kan jeg få tilgang til treningsøkta ved følgende forespørsel til klubbens administrator av treningøkta.