Treningstider 2023

Sørmarka kunstgressbane 2023

Trykk her for treningstider Sørmarka i Excel-format (velg flik for Sørmarka)

Trenings- og kamptider  på Sørmarka er satt ut fra følgende:

  • Kretsens primære kampdager for de ulike lag
  • Innmeldte ønsker og behov fra de ulike lag
  • Antall spillere og lag i hver treningsgruppe og årstrinn
  • Anbefalte treningsmengder i Sportsplanen
  • 9’er fotball spilles på halv 11’er bane, på tvers av Sørmarka kunstgressbane (64x100m).

Sportslig Utvalg har diskutert tid til oppvarming før kamp. Vi har en bane og ikke den luksus at vi kan sette av 30 min av banetid til oppvarming. Lagene som skal gjøre seg klar til kamp må finne ledige areal på/utenfor banen til oppvarming. Lag som skal ha kamp må ta hensyn til de lagene som har treningstid, samtidig som lag som trener må ha forståelse for at lagene som skal spille kamp trenger tid og plass til oppvarming.

Gosen kunstgressbane 2023

Trykk her for treningstider Gosen i Excel-format (velg flik for Gosen)

En egen Gosen kalender brukes av våre lag på Gosen kunstgress for å koordinere kamper og trening. Alle lag legger inn sine kamper. I tillegg legger man inn når man eventuelt ikke bruker banen eller har ekstra kapasitet til at andre lag kan trene.  Snarvei til å se eller endre kalender (sistnevnte ikke synlig med mindre pålogget).

Grusbaner på Haugtussa 2023

Jenter og gutter som ikke har fått tildelt tid på Gosen eller Sørmarka har banetid på grusbanene. I tillegg til hovedbanen (med lys) har vi en ekstra grusbane hvor det vil bli satt opp to ballbinger for de yngste (fortrinnsvis 6 og 7 år). Under er baneinndelingen for Haugtussa hovedbane og bingene.

PS! Det vil i løpet av året komme kunstgress på Haugtussa noe vi ser VEEEELDIG fem til. Vi vet ikke nok om fremdriftsplanen for dette enda og må løse de utfordringer vi får når det arbeidet skal pågå.

Trykk her for treningstider Haugtussa i Excel-format (velg flik for Gosen)

INNETRENING

Tjensvoll gymsal (tildelte tider skoleåret 2022/2023)

Tilsynsansvarlig: Auglend og Tjensvoll skolekorps v/Rita Høie (sekretaer@atsk.no, 992 49 460).

Tildelingen gjelder i perioden 1.september 2022 – 02. desember 2022 og 6. januar 2023 – 2. juni 2023. Gymsalen er stengt i desember. Det er ikke utlån i desember måned. Skolen holder også stengt i ferier og fridager.

Tid Mandag Tirsdag Onsdag
17:00-18:00 Gutter 2015 Gutter 2016/17 Jenter 2016/17
18:00-19:00 Jenter 2014

Gosen gymsal (tildelte tider skoleåret 2022/2023)

Tilsynsansvarlig: Madlamark SK v/ Hans Urkedal (hu@deox.com tlf 915 51 169)

Tildelingen gjelder i perioden 1.september 2022 – 02. desember 2022 og 6. januar 2023 – 2. juni 2023. Gymsalen er stengt i desember.

Tid/Dag Mandag Tirsdag Onsdag  Torsdag
17:00-18:00 ————- ————— ————- Jenter 2012
18:00-19:00 Jenter 2012 Gutter 2013 ————- ————–
19:00-20:00 Gutter 2010 Tjensvoll Fk – ikke tildelt ————- —————