Treningstider

VIKTIG INFORMASJON!

Treningstider og kamptider for 2020 er nå lagt ut og er gjeldende fra 1. februar. Nytt av året er at vi skiller mellom forsesong (frem til seriestart) og kampsesong (etter seriestart). Klubben har prøvd å legge til rette så godt som mulig for alle lag innenfor de timene vi har tilgjengelig på Sørmarka og Gosen.

Det er stort press på særlig Sørmarka. Dersom lagene ser at noe ikke fungerer eller at lag ikke benytter seg av oppsatte trenings- og kamptider, ber vi om tilbakemelding til sportsligutvalg@tjensvollfk.no som vil vurdere justeringer.

Forsesongen har ikke definerte kamptider. Treningskamper legges til egen treningstid i samråd og dialog med andre lag som blir berørt av kamper. Her må hvert lag samarbeide og gi og ta litt. Vi må respektere at oppsatte kamper går før trening når nødvendig, men avklar med lag som trener på forhånd.Kamper utenfor egen treningstid må naturlig nok avtales før de settes opp.

I kampsesongen ønsker vi å ha tydelig definerte kamptider og at anti-lag spiller hjemmekamper motsatt uke (se oppsett). Dette gjør vi for at treningstider skal bli minst mulig berørt av kamper under kampsesongen. Viktig at alle lag legger kampene i tildelt kamptid etter at kretsen har lagt ut terminlisten. Det er ikke valgfritt å endre på dette. Lag samkjører justering av kamptider med «antilag». Det vil nok være behov for noen få unntak pga. reisetid til motstander osv., men dette skal begrenses.

KAMPER SOM SKAL OMBERAMMES TIL TRENINGSTIDER/KAMPTIDER LAGET IKKE BESITTER, MÅ AVTALES PÅ FORHÅND MED BERØRTE LAG. DET ER MINST PRESS PÅ SØRMARKA ONSDAG OG FREDAG.

Klasser, spilletid og organisering i barnefotballen

Det er store forskjeller på hvordan årsklasser blir organisert i forhold til banestørrelser og tildeling av kamp- og treningstid. 3’er og 5’er fotball krever betydelig mindre enn 7’er og 9’er fotball.
9’er fotball spilles vanligvis på halv 11’er bane, på tvers av Sørmarka kunstgressbane (64x100m). På Gosen har vi en 7’er bane (40x60m) som alternativt gir plass til 3 stk 5’er kamper på tvers. Rundt baner setter man også opp en liten ekstra sikkerhetssone som varierer litt med banestørrelsene.

Kampprogrammet har nødvendigvis prioritet og gir hovedgrunnlag for tildeling av tid. Treningstid i seriesesongen må man eventuelt ta tidligere på dagen eller når det ellers er ledig tid, også slik at man tilpasser seg hverandre i forhold til behov og antall som faktisk trener.

Sørmarka kunstgressbane 2020

Trenings- og kamptider  på Sørmarka er satt ut fra følgende:

  • Kretsens primære kampdager for de ulike lag
  • Innmeldte ønsker og behov fra de ulike lag
  • Antall spillere og lag i hver treningsgruppe og årstrinn
  • Anbefalte treningsmengder i Sportsplanen
Lenke til treningstidene på Sørmarka I PDF-versjon.

Gosen kunstgressbane 2020 (fra 1. februar 2020)

En egen Gosen kalender brukes av våre lag på Gosen kunstgress for å koordinere kamper og trening. Alle lag legger inn sine kamper. I tillegg legger man inn når man eventuelt ikke bruker banen eller har ekstra kapasitet til at andre lag kan trene.  Snarvei til å se eller endre kalender (sistnevnte ikke synlig med mindre pålogget).

Lenke til Gosen treningstider i PDF versjon.

Grusbaner på Haugtussa 2020

Jenter og gutter som ikke har fått tildelt tid på Gosen eller Sørmarka har banetid på grusbanene. I tillegg til hovedbanen (med lys) har vi en ekstra grusbane hvor det vil bli satt opp to ballbinger for de yngste (fortrinnsvis 6 og 7 år). Ballbingene bør være tilgjengelige fra mandag 1. april (sommertid).

Vi ber om at lagene selv prøver å avtale hvordan denne kan fordeles og melder tilbake til Daglig Leder slik at vi eventuelt kan legge ut en oversikt her.

(for øvrig, vi har tidligere også benyttet Bydelshusbanen i den grad dette er relevant).

INNETRENING

Innetreninger i gymsaler følger skoleplanen/fridager.

Tjensvoll gymsal (oppdatert 15.10.2019)

Innetreningene avsluttes etter uke 13. Trening avtales med daglig leder.

Tid/Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
17:00-18:00 Ledig G 2014 J2014 G 2013
18:00-19:00 G 2012 G2011 J2011/12/13 Stavanger orienterings-klubb
19:00-20:00 Ledig Ledig Ledig Damelaget

Madlavoll gymsal (oppdatert 15.10.2019)

Innetreningene avsluttes etter uke 13.

Tid/Dag Tirsdag
17:30-18:45 Ledig
18:45-20:00 Ledig

Gosen gymsal (oppdatert 16.10.2019)

I januar og februar er Gosen gymsal opptatt med GOSEN revyen og treningene starter først 4. mars (etter vinterferieuka).
Innetreningene avsluttes etter uke 13.

Tid/Dag Mandag Tirsdag
17:00-18:30 Ledig G 2007
18:30-20:00 Futsal A-lag Futsal Junior

Vikinghallen  (oppdatert 15.10.2019)

Vi har fått fast tid i Vikinghallen på onsdager. Forøvrig kan det søkes om treningstid lørdager kl.0900-1130. I utgangspunktet er det til jente- og damefotball.

Dag & Tid Hvem
Tirsdag (halv bane)
18:30-20:00
Tjensvoll J 13-14-15 år
Onsdag (halv bane)
20:30-22:00
Tjensvoll Junior/Dame lag