Treningstider

VIKTIG INFORMASJON!

Våren ble ikke helt som vi hadde tenkt oss uten noen terminfestede kamper. Men for oss som er glad i fotball er det lys i tunellen. Barne- og ungdomsfotball får starte opp i august, og forhåpentligvis slipper våre seniorer til med kamper på høsten også.

Treningstider og kamptider for høstsesongen 2020 er de samme som for forsesongen, men når kampene starter opp i uke 34 må treningstider tilpasses terminfestede kamper.

Sørmarka kunstgressbane 2020

Trenings- og kamptider  på Sørmarka er satt ut fra følgende:

  • Kretsens primære kampdager for de ulike lag
  • Innmeldte ønsker og behov fra de ulike lag
  • Antall spillere og lag i hver treningsgruppe og årstrinn
  • Anbefalte treningsmengder i Sportsplanen
  • 9’er fotball spilles på halv 11’er bane, på tvers av Sørmarka kunstgressbane (64x100m).

Treningstider uten kamper: 

Treningstidene over er utgangspunktet også i kampsesong, men tilpasninger må skje for å gi plass til terminfestede kamper på Sørmarka (les om ukesoversikt under).

NYHET: UKESOVERSIKT – SØRMARKA

Sportslig Utvalg prøver i vår et pilotprosjekt der vi har satt opp ukesoversikt for Sørmarka frem til sommeren. I denne ukesoversikten er alle terminfestede kamper lagt inn hver uke (en tab per uke i excel-arket). Oversikten er optimistisk med tanke på seniorfotball og inneholder terminfestede kamper for vårt A-lag og B-lag. Det kan selvsagt komme endringer her som vi må tilpasse oss.

Treningstider for de lagene som ikke har kamp blir fordelt på gjenværende tid på banen når terminfestede kamper ikke er satt opp. Ber alle lag på Sørmarka om å følge med på denne ukesoversikten jevnlig.

LINK TIL UKESOVERSIKT – TRENINGS- OG KAMPTIDER SØRMARKA HØST 2020

Det er tidspunkter på noen kamper som bør justeres noe for å få minst mulig innvirkning på lag som har treningstid og få best mulig utnyttelse av banen. Hvilke kamper dette gjelder er kommentert på de ulike ukesoversiktene. Ber om at lagleder justeres disse kamptidene. Merk at det er alltid kamptidene fra kretsen sine terminlister som ligger inne i kampoversiktene, og uavhengig av hva som står i excel-arket er det kretsen sin terminliste som er offisiell kamptid og gjeldende. Feil i excel-arket kan forekomme, men vi gjør vårt beste for at det ikke skal skje.

Sportslig Utvalg har diskutert tid til oppvarming før kamp. Vi har en bane og ikke den luksus at vi kan sette av 30 min av banetid til oppvarming. Lagene som skal gjøre seg klar til kamp må finne ledige areal på/utenfor banen til oppvarming. Lag som skal ha kamp må ta hensyn til de lagene som har treningstid, samtidig som lag som trener må ha forståelse for at lagene som skal spille kamp trenger tid til oppvarming (minst 10-15 minutter på banen).

Gosen kunstgressbane 2020 (fra 1. februar 2020)

En egen Gosen kalender brukes av våre lag på Gosen kunstgress for å koordinere kamper og trening. Alle lag legger inn sine kamper. I tillegg legger man inn når man eventuelt ikke bruker banen eller har ekstra kapasitet til at andre lag kan trene.  Snarvei til å se eller endre kalender (sistnevnte ikke synlig med mindre pålogget).

Lenke til Gosen treningstider i PDF versjon.

Grusbaner på Haugtussa 2020

Jenter og gutter som ikke har fått tildelt tid på Gosen eller Sørmarka har banetid på grusbanene. I tillegg til hovedbanen (med lys) har vi en ekstra grusbane hvor det vil bli satt opp to ballbinger for de yngste (fortrinnsvis 6 og 7 år). Under er baneinndelingen for Haugtussa hovedbane og bingene.

(for øvrig, vi har tidligere også benyttet Bydelshusbanen i den grad dette er relevant).

INNETRENING

Tildelingen gjelder i perioden 31.august 2020 – 27. november 2020 og 4. januar 2021 – 28. mai 2021. Det er ikke utlån i desember måned. Skolen holder også stengt i ferier og fridager.

Tjensvoll gymsal (oppdatert 30.09.2020)

Dersom ditt lag ikke kan bruke tildelt lokale en gitt dag, skal dette meldes til tilsynsansvarlig. Tilsynsansvarlig for Tjensvoll Gymsal er Auglend og Tjensvoll skolekorps v/Rita Høie:

  • Tlf: 992 49 460
  • E-mail: sekretaer@atsk.no
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
17:00-18:00 Ledig G2014 J2008 G 2013
18:00-19:00 J2006 J2014 J2012 Stavanger orienterings-klubb
19:00-20:00 Madla Trimklubb Ledig Ledig Ledig

Gosen gymsal (oppdatert 30.09.2020)

I januar og februar er Gosen gymsal opptatt med GOSEN revyen og treningene starter igjen etter vinterferieuka. Dersom ditt lag ikke kan bruke tildelt lokale en gitt dag, skal dette meldes til tilsynsansvarlig. Tilsynsansvarlig for Gosen Gymsal er Madlamark skolekorps v/Arvid Tengesdal:

  • Tlf: 934 47 841
  • E-mail: arvid.tengesdal@sola.kommune.no
Tid/Dag Mandag Tirsdag Torsdag
17:00-18:30 Ledig G2009 Ledig (kun til kl 1800)
18:30-20:00 Junior/Senior Junior/Senior

Vikinghallen  (oppdatert 15.10.2019)

Vi har fått fast tid i Vikinghallen på onsdager. Forøvrig kan det søkes om treningstid lørdager kl.0900-1130. I utgangspunktet er det til jente- og damefotball.

Dag & Tid Hvem
Tirsdag (halv bane)
18:30-20:00
Tjensvoll J 13-14-15 år
Onsdag (halv bane)
20:30-22:00
Tjensvoll Junior/Dame lag