Treningstider

VIKTIG INFORMASJON!

Treningstider og kamptider for 2020 er nå lagt ut og er gjeldende fra 1. februar. Nytt av året er at vi skiller mellom forsesong (frem til seriestart) og kampsesong (etter seriestart). Klubben har prøvd å legge til rette så godt som mulig for alle lag innenfor de timene vi har tilgjengelig på Sørmarka og Gosen.

Det er stort press på særlig Sørmarka. Dersom lagene ser at noe ikke fungerer eller at lag ikke benytter seg av oppsatte trenings- og kamptider, ber vi om tilbakemelding til sportsligutvalg@tjensvollfk.no som vil vurdere justeringer.

Forsesongen har ikke definerte kamptider. Treningskamper legges til egen treningstid i samråd og dialog med andre lag som blir berørt av kamper. Her må hvert lag samarbeide og gi og ta litt. Vi må respektere at oppsatte kamper går før trening når nødvendig, men avklar med lag som trener på forhånd.Kamper utenfor egen treningstid må naturlig nok avtales før de settes opp.

KAMPER SOM SKAL OMBERAMMES TIL TRENINGSTIDER/KAMPTIDER LAGET IKKE BESITTER, MÅ AVTALES PÅ FORHÅND MED BERØRTE LAG. DET ER MINST PRESS PÅ SØRMARKA ONSDAG OG FREDAG.

Sørmarka kunstgressbane 2020

Trenings- og kamptider  på Sørmarka er satt ut fra følgende:

  • Kretsens primære kampdager for de ulike lag
  • Innmeldte ønsker og behov fra de ulike lag
  • Antall spillere og lag i hver treningsgruppe og årstrinn
  • Anbefalte treningsmengder i Sportsplanen
  • 9’er fotball spilles på halv 11’er bane, på tvers av Sørmarka kunstgressbane (64x100m).

Koronasesong våren 2020 (opprinnelig forsesong med vintertider før kampsesong):

NYHET: Sportslig Utvalg prøver i vår et pilotprosjekt der vi har satt opp ukesoversikt for Sørmarka frem til sommeren. I denne ukesoversikten er alle terminfestede kamper lagt inn hver uke (en tab per uke i excel-arket).

Treningstider for de lagene som ikke har kamp blir fordelt på gjenværende tid på banen når terminfestede kamper ikke er satt opp. Ber alle lag på Sørmarka om å følge med på denne ukesoversikten jevnlig.

LINK: Trenings- og kamptider på Sørmarka Vår 2020 – Oppdatert: 8. mars 2020

Det er tidspunkter på noen kamper som bør justeres noe for å få minst mulig innvirkning på lag som har treningstid og få best mulig utnyttelse av banen. Hvilke kamper dette gjelder er kommentert på de ulike ukesoversiktene. Ber om at lagleder justeres disse kamptidene. Merk at det er alltid kamptidene fra kretsen sine terminlister som ligger inne i kampoversiktene, og uavhengig av hva som står i excel-arket er det kretsen sin terminliste som er offisiell kamptid og gjeldende. Feil i excel-arket kan forekomme, men vi gjør vårt beste for at det ikke skal skje.

Sportslig Utvalg har diskutert tid til oppvarming før kamp. Vi har en bane og ikke den luksus at vi kan sette av 30 min av banetid til oppvarming. Lagene som skal gjøre seg klar til kamp må finne ledige areal på/utenfor banen til oppvarming. Lag som skal ha kamp må ta hensyn til de lagene som har treningstid, samtidig som lag som trener må ha forståelse for at lagene som skal spille kamp trenger tid til oppvarming (minst 10-15 minutter på banen).

Gosen kunstgressbane 2020 (fra 1. februar 2020)

En egen Gosen kalender brukes av våre lag på Gosen kunstgress for å koordinere kamper og trening. Alle lag legger inn sine kamper. I tillegg legger man inn når man eventuelt ikke bruker banen eller har ekstra kapasitet til at andre lag kan trene.  Snarvei til å se eller endre kalender (sistnevnte ikke synlig med mindre pålogget).

Lenke til Gosen treningstider i PDF versjon.

Grusbaner på Haugtussa 2020

Jenter og gutter som ikke har fått tildelt tid på Gosen eller Sørmarka har banetid på grusbanene. I tillegg til hovedbanen (med lys) har vi en ekstra grusbane hvor det vil bli satt opp to ballbinger for de yngste (fortrinnsvis 6 og 7 år). Ballbingene bør være tilgjengelige fra mandag 1. april (sommertid).

Vi ber om at lagene selv prøver å avtale hvordan denne kan fordeles og melder tilbake til Daglig Leder slik at vi eventuelt kan legge ut en oversikt her.

(for øvrig, vi har tidligere også benyttet Bydelshusbanen i den grad dette er relevant).

INNETRENING

Innetreninger i gymsaler følger skoleplanen/fridager.

Tjensvoll gymsal (oppdatert 15.10.2019)

Innetreningene avsluttes etter uke 13. Trening avtales med daglig leder.

Tid/Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
17:00-18:00 Ledig G 2014 J2014 G 2013
18:00-19:00 G 2012 G2011 J2011/12/13 Stavanger orienterings-klubb
19:00-20:00 Ledig Ledig Ledig Damelaget

Madlavoll gymsal (oppdatert 15.10.2019)

Innetreningene avsluttes etter uke 13.

Tid/Dag Tirsdag
17:30-18:45 Ledig
18:45-20:00 Ledig

Gosen gymsal (oppdatert 16.10.2019)

I januar og februar er Gosen gymsal opptatt med GOSEN revyen og treningene starter først 4. mars (etter vinterferieuka).
Innetreningene avsluttes etter uke 13.

Tid/Dag Mandag Tirsdag
17:00-18:30 Ledig G 2007
18:30-20:00 Futsal A-lag Futsal Junior

Vikinghallen  (oppdatert 15.10.2019)

Vi har fått fast tid i Vikinghallen på onsdager. Forøvrig kan det søkes om treningstid lørdager kl.0900-1130. I utgangspunktet er det til jente- og damefotball.

Dag & Tid Hvem
Tirsdag (halv bane)
18:30-20:00
Tjensvoll J 13-14-15 år
Onsdag (halv bane)
20:30-22:00
Tjensvoll Junior/Dame lag