Treningstider

Forslag til nye kamp- og treningstider på kunstgressbanene er nå lagt ut her, gjeldende fra og med mandag 4. februar 2019.
Vi har tidligere bedt om innspill fra alle lag for å ivareta ulike behov. I den grad man allikevel skulle se større utfordringer i forslaget, ta kontakt med daglig leder senest tirsdag 29. januar.

Viktig informasjon

De lagene som deler kamp- og/eller treningstider må gjøre avtaler seg imellom, også i treningssammenheng hvor det ikke er gitt at hvert lag har like stor plass da dette også er avhengig av spilleform, alder og antall spillere.

KAMPER SOM SKAL OMBERAMMES TIL TRENINGSTIDER LAGET IKKE BESITTER, MÅ AVTALES PÅ FORHÅND.

Treningskamper o.l utenfor egen treningstid må naturlig nok avtales før de settes opp. Ellers må vi respektere at oppsatte kamper går før trening når nødvendig, men avklar med lag som trener på forhånd.

Klasser, spilletid og organisering i barnefotballen

Det er store forskjeller på hvordan årsklasser blir organisert i forhold til banestørrelser og tildeling av kamp- og treningstid. 3’er og 5’er fotball krever betydelig mindre enn 7’er og 9’er fotball.
9’er fotball spilles vanligvis på halv 11’er bane, på tvers av Sørmarka kunstgressbane (64x100m). På Gosen har vi en 7’er bane (40x60m) som alternativt gir plass til 3 stk 5’er kamper på tvers. Rundt baner setter man også opp en liten ekstra sikkerhetssone som varierer litt med banestørrelsene.
Kampprogrammet har nødvendigvis prioritet og gir hovedgrunnlag for tildeling av tid. Treningstid i seriesesongen må man eventuelt ta tidligere på dagen eller når det ellers er ledig tid, også slik at man tilpasser seg hverandre i forhold til behov og antall som faktisk trener.

Gosen kunstgressbane 2019 (endret 13.mars 2019) 

En egen Gosen kalender brukes av våre lag på Gosen kunstgress for å koordinere kamper og trening. Alle lag legger inn sine kamper. I tillegg legger man inn når man eventuelt ikke bruker banen eller har ekstra kapasitet til at andre lag kan trene.  Snarvei til å se eller endre kalender (sistnevnte ikke synlig med mindre pålogget).

 Grusbaner på Haugtussa 2019

Jenter og gutter opp til 9 år har banetid på grusbanene. I tillegg til hovedbanen (med lys) har vi en ekstra grusbane hvor det vil bli satt opp to ballbinger for de yngste (fortrinnsvis 6 og 7 år). Ballbingene bør være tilgjengelige fra mandag 1. april (sommertid).

Vi ber om at lagene selv prøver å avtale hvordan denne kan fordeles og melder tilbake slik at vi eventuelt kan legge ut en oversikt her.

(for øvrig, vi har tidligere også benyttet Bydelshusbanen i den grad dette er relevant).

Sørmarka kunstgressbane 2019

Ungdomsfotball på Sørmarka er satt ut fra standard kampdager men vi ser ikke bort fra at det kanskje kan komme noen endringer eller unntak, i den grad det ikke er hensiktsmessig  å omberamme alle kamper som avviker. Men når terminlister fra kretsen foreligger skal våre hjemmekamper på Sørmarka i utgangspunktet omberammes til lagenes oppsatte kampdag eller andre ledige tidspunkt.

Som alternative kampdager regnes da fredag, lørdag og søndag.  De enkelte lag tar kontakt med daglig leder i klubben som hjelper til og eventuelt samkjører dette arbeidet. Dessverre gir ikke fotballkretsen anledning til å påvirke noe på forhånd. Våre barnelag på Sørmarka (12år og yngre) benytter ledig kamptid etterat eldre lag har avklart sine kampdager med fotballkretsen.


(5.feb: en liten justering hvor den ene J13 laget får kampdag på Sørmarka).

INNETRENING

Innetreninger i gymsaler følger skoleplanen/fridager.

Tjensvoll gymsal (oppdatert 15.10.2019)

Innetreningene avsluttes etter uke 13. Trening avtales med daglig leder.

Tid/Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
17:00-18:00 Ledig G 2014 J2014 G 2013
18:00-19:00 G 2012 G2011 J2011/12/13 Stavanger orienterings-klubb
19:00-20:00 Ledig Ledig Ledig Damelaget

Madlavoll gymsal (oppdatert 15.10.2019)

Innetreningene avsluttes etter uke 13.

Tid/Dag Tirsdag
17:30-18:45 Ledig
18:45-20:00 Ledig

Gosen gymsal (oppdatert 16.10.2019)

I januar og februar er Gosen gymsal opptatt med GOSEN revyen og treningene starter først 4. mars (etter vinterferieuka).
Innetreningene avsluttes etter uke 13.

Tid/Dag Mandag Tirsdag
17:00-18:30 Ledig G 2007
18:30-20:00 Futsal A-lag Futsal Junior

Vikinghallen  (oppdatert 15.10.2019)

Vi har fått fast tid i Vikinghallen på onsdager. Forøvrig kan det søkes om treningstid lørdager kl.0900-1130. I utgangspunktet er det til jente- og damefotball.

Dag & Tid Hvem
Tirsdag (halv bane)
18:30-20:00
Tjensvoll J 13-14-15 år
Onsdag (halv bane)
20:30-22:00
Tjensvoll Junior/Dame lag