Treningstider 2022

Sørmarka kunstgressbane 2022

Trykk her for treningstider Sørmarka i Excel-format (velg flik for Sørmarka)

Trenings- og kamptider  på Sørmarka er satt ut fra følgende:

  • Kretsens primære kampdager for de ulike lag
  • Innmeldte ønsker og behov fra de ulike lag
  • Antall spillere og lag i hver treningsgruppe og årstrinn
  • Anbefalte treningsmengder i Sportsplanen
  • 9’er fotball spilles på halv 11’er bane, på tvers av Sørmarka kunstgressbane (64x100m).

Sportslig Utvalg har diskutert tid til oppvarming før kamp. Vi har en bane og ikke den luksus at vi kan sette av 30 min av banetid til oppvarming. Lagene som skal gjøre seg klar til kamp må finne ledige areal på/utenfor banen til oppvarming. Lag som skal ha kamp må ta hensyn til de lagene som har treningstid, samtidig som lag som trener må ha forståelse for at lagene som skal spille kamp trenger tid og plass til oppvarming.

Gosen kunstgressbane 2022

 

 

Trykk her for treningstider Gosen i Excel-format (velg flik for Gosen)

En egen Gosen kalender brukes av våre lag på Gosen kunstgress for å koordinere kamper og trening. Alle lag legger inn sine kamper. I tillegg legger man inn når man eventuelt ikke bruker banen eller har ekstra kapasitet til at andre lag kan trene.  Snarvei til å se eller endre kalender (sistnevnte ikke synlig med mindre pålogget).

Grusbaner på Haugtussa 2022

Jenter og gutter som ikke har fått tildelt tid på Gosen eller Sørmarka har banetid på grusbanene. I tillegg til hovedbanen (med lys) har vi en ekstra grusbane hvor det vil bli satt opp to ballbinger for de yngste (fortrinnsvis 6 og 7 år). Under er baneinndelingen for Haugtussa hovedbane og bingene.

PS! Det vil i løpet av året komme kunstgress på Haugtussa noe vi ser VEEEELDIG fem til. Vi vet ikke nok om fremdriftsplanen for dette enda og må løse de utfordringer vi får når det arbeidet skal pågå.

Treningstider for Haugtussa Grus

(for øvrig, vi har tidligere også benyttet Bydelshusbanen i den grad dette er relevant).

INNETRENING

Tjensvoll gymsal (tildelte tider skoleåret 2021/2022)

Tilsynsansvarlig: Auglend og Tjensvoll skolekorps v/Rita Høie (sekretaer@atsk.no, 992 49 460).

Tildelingen gjelder i perioden 30.august 2021 – 30. november 2021 og 4. januar 2022 – 31. mai 2021. Det er ikke utlån i desember måned. Skolen holder også stengt i ferier og fridager.

Tid Mandag Tirsdag Onsdag
17:00-18:00 Gutter 2015 Tjensvoll FK – Ikke tildelt Jenter 2015
18:00-19:00 Jenter 2014 Tjensvoll FK – Ikke tildelt

Gosen gymsal (tildelte tider skoleåret 2021/2022)

Tilsynsansvarlig: Madlamark SK v/Stein Viktil (stein.viktil@lyse.net, 918 92 669)

Tildelingen gjelder i perioden 30.august 2021 – 30. november 2021 og 4. januar 2022 – 31. mai 2022. Gymsalen er stengt i desember. I år har Gosenrevyen blitt flyttet til etter påske og derfor kan gymsalen på Gosen benyttes fra nyttår og frem til påske.

Tid/Dag Mandag Tirsdag Torsdag
17:00-18:00 Gutter 2013
18:00-19:00 Gutter 2010 Tjensvoll FK – Ikke tildelt
19:00-20:00 Tjensvoll FK – Ikke tildelt Tjensvoll FK – Ikke tildelt