Trygge rammer

Arbeidet med å sikre at aktivitetene foregår innenfor trygge rammer er fundamentalt for en kvalitetsklubb. Det gir klubben et godt omdømme og er viktig for spillernes trivsel, for foreldre som vet at deres barn og ungdom er aktive i gode omgivelser, og for trenere som har klare retningslinjer å forholde seg til og formidle videre.

En kvalitetsklubb skal velge seg (minst) ett tema årlig og gjøre seg kjent med temaet og utarbeide og implementere retningslinjer for alle aktiviteter i klubbens regi. Temaene en kvalitetsklubb skal arbeide med er:

  • Seksuelle overgrep og trakassering
  • Doping
  • Alkohol  (TFK:2017)
  • Trafikksikkerhet (TFK:2016)
  • Kampfiksing og spilleavhengighet
  • Mobbing og rasisme (som inngår i Fair play)
  • Skader og forsikring
  • Ernæring

https://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/NFF-Kvalitetsklubb/Niva1/Samfunns–og-verdiarbeid/Trygge-rammer

Den minste delen av arbeidet er å tilegne seg kompetanse og utarbeide retningslinjer, mens den største utfordringen er å implementere dette i den daglige klubbdriften.

Temaene tas opp på Trenerforum hvor lagledelsen henstilles til å ta opp temaet på foreldremøte, men også sende ut informasjon på annet vis.

Trafikksikkerhet – tema i 2016

Se eget innlegg.