Tjensvoll FK Turnering februar 2023

Vi har registrert følgende påmeldinger pr 8.feb.kl.1300 (PDF-fil), enkelte er uavklart og vi jobber med å få inn et par ekstra jentelag. Sjekk og tilbakemeld snarest til turnering@tjensvollfk.no dersom det er feil som må korrigeres.

TFK INNENDØRSTURNERING
18-19. FEBRUAR 2023

Söderberg & Partners Cup

i Vår Energi Arena Randaberg

FOR BARN FRA 8 TIL 11 ÅR (2023 SESONGEN)

PÅMELDINGSFRIST 3. FEBRUAR
(påmelding fremdeles åpen for J2015)

Hvert lag spiller ferdig sine kamper i løpet av ca. 2-3 timer.
Alle lag får premie. Turneringsregler hentes her.

Ved spørsmål ta kontakt med daglig leder Tobias Tharaldsen på
tlf. 452 10 236  eller epost: tobias@tjensvollfk.no.

  PÅMELDING VED BRUK AV GRØNT SKJEMA LENGER NEDE PÅ SIDEN. 

5’er fotball  –  8-9 år

3-4 kamper á ca. 22 minutter, inntil 9 spillere per lag.

  Påmelding åpen for J2015   

JENTER & GUTTER
lørdag 18. februar

7’er fotball  –  10-11 år

3-4 kamper á ca. 22 minutter, inntil 11 spillere per lag.

  Påmelding er stengt   

JENTER & GUTTER
søndag 19. februar

PÅMELDING

Jeg melder herved på lag i Tjensvoll FK turnering i Randaberg Arena. Bindende påmeldingsgebyr er:

♦ Kr 800  per 5’er lag     ♦ Kr 1100 per 7’er lag.

Ved utløpet av frist for påmelding vil vi legge ut en liste her for alle mottatte påmeldinger med nødvendig informasjon. Sjekk da og ta kontakt med en gang dersom misforståelser eller andre avvik.

Kampprogram er tilgjengelig her ca. én uke før kampdag, men vil allikevel kunne bli noe justert helt frem til fredag kveld 17. februar, så pass på å hente siste versjon.

Alle som påmeldt skal ha betalt påmeldingsgebyr innen 10 dager etter mottatt faktura. Faktura vil vanligvis bli sendt ut i forkant av turneringen til klubb eller epost oppgitt ved påmelding, med mindre annet er avtalt.