Tjensvoll FK Turnering februar 2023

Kampprogram kan nå hentes her (Ver.B 17.feb kl.1330), det har vært noen justeringer på lørdagen. Ved spørsmål, ta kontakt med turnering@tjensvollfk.no

5’er fotball  –  8-9 år

3-4 kamper á ca. 22 minutter, inntil 9 spillere per lag.

  Påmelding er stengt   

JENTER & GUTTER
lørdag 18. februar

7’er fotball  –  10-11 år

3-4 kamper á ca. 22 minutter, inntil 11 spillere per lag.

  Påmelding er stengt   

JENTER & GUTTER
søndag 19. februar

PÅMELDING

Jeg melder herved på lag i Tjensvoll FK turnering i Randaberg Arena. Bindende påmeldingsgebyr er:

♦ Kr 800  per 5’er lag     ♦ Kr 1100 per 7’er lag.

Ved utløpet av frist for påmelding vil vi legge ut en liste her for alle mottatte påmeldinger med nødvendig informasjon. Sjekk da og ta kontakt med en gang dersom misforståelser eller andre avvik.

Kampprogram er tilgjengelig her ca. én uke før kampdag, men vil allikevel kunne bli noe justert helt frem til fredag kveld 17. februar, så pass på å hente siste versjon.

Alle som påmeldt skal ha betalt påmeldingsgebyr innen 10 dager etter mottatt faktura. Faktura vil vanligvis bli sendt ut i forkant av turneringen til klubb eller epost oppgitt ved påmelding, med mindre annet er avtalt.