Umbro Cup 2017

FERDIG KAMPOPPSETT
Påmeldingsliste, kampoppsett og turneringregler hentes her samlet som PDF 
(Ver.A fra 16.mars kl.15:20). Spilletidene er også just litt, se turneringsregler. Nødvendige endringer etter dette vil bli varslet på epost, se forbehold lenger nede.

HUSK
Vi benytter alltid fødselsår (ikke alder) i påmelding og lagnavn. Eks.
TJE-G06-1   er   Tjensvoll G2006 lag 1  (11år).


UMBRO CUP 2017 – RANDABERG ARENA

Vi inviterer dere til årets innendørturnering for barn
18. og 19. mars i
Randaberg Arena. 

Lørdag 18. mars

  • Jenter og gutter 2005-2006 spiller 7’er fotball

Søndag 19. mars

  • Jenter og gutter 2007-2010 spiller 5’er fotball
  • Jenter og gutter 2011 spiller 3’er fotball

Tjensvoll FK inviterer til innendørsturnering for 21. gang.
Turneringen foregår over en helg men hvert enkelt lag møter kun en av dagene og spiller ferdig i løpet av ca 3 timer. Alle får premie.  Maksimum antall spillere med premiering:

  • 6 spillere på 3’er lag (ca.15 minutters kamper)
  • 9 spillere på 5’er lag (ca.22 minutters kamper)
  • 11 spillere på 7’er lag (ca.25 minutters kamper)

Påmeldte lag  vises torsdag 9.mars og kampoppsett tirsdag 14. mars.

Betalt faktura er godkjent påmelding.

Ved spørsmål nås daglig leder Dan Pedersen  på mobiltelefon
991 16  999 eller email dagligleder@tjensvollfk.no.
Det er først til mølla prinsippet som gjelder, så vær tidlig ute 🙂

Påmelding var senest fredag 10.mars!

Påmeldingsfaktura må være betalt før turneringen starter.
Bindende påmeldingsgebyr:

  • kr. 600,- pr. 3 `er lag
  • kr. 1100,- pr. 5 `er lag
  • kr. 1350,- pr. 7 `er lag
Påmeldingsfrist er utløpt.
Velkommen til turnering i Randaberg Arena 🙂

VIKTIG! Ved utløpet av frist for påmelding vil vi legge ut en liste  her for alle mottatte påmeldinger med nødvendig informasjon. Sjekk da og ta kontakt med en gang dersom misforståelser eller andre avvik.

Oppdatert påmeldingsliste finnes  nå som en del av PDF lenger nede.

 

FERDIG KAMPOPPSETT

Påmeldingen har tatt utgangspunkt i årsklasse hvor lagnavn gjenspeiler fødselsår og ikke alder. I kampoppsett brukes de 3 første signifikante bokstavene i klubbnavn selv om en del lag selv faktisk bruker andre forkortelser som gjerne inkluderer IL eller FK. Eksempelvis betegnes  Randaberg G2010 lag 1 som
RAN-G10-1, altså et lag med gutter som i løpet av 2017 blir 7 år 🙂

Generelt kan vi nå ikke imøtekomme ønske om endring uten at det er gode grunner. Ting henger sammen og endringer gir gjerne konsekvenser for andre lag når man  ser litt nøyere på  sammenhengen…

Vi tar forbehold
om mindre endringer og alle må forholde seg til siste versjon av kampoppsett som vi i utgangspunktet legger ut innen  torsdag 16. mars kl.16. Ved endringer som vi allikevel blir kjent med etter dette tidspunktet, være seg feil, forfall pga sykdom eller lignende, og som medfører at vi gjør mindre endringer på kampoppsettet, så  vil vi prøve å sende ut varsel på email (eller SMS) til berørte lag.