Ungdomsfotball

Med ungdomsfotball menes all fotball for gutter og jenter i alderen 13-19 år. Målet er å gi så mange som mulig et tilfredsstillende fotballtilbud i et godt miljø. Alle skal ha et tilbud de er fornøyd med – uavhengig av nivå og ambisjoner.

Sportsplanen følger NFFs retningslinjer for barnefotball, ungdomsfotball og verdiarbeid og dette er overordnet for arbeidet i klubben.

Les mer om Tjensvoll FK sitt overordnet verdisett.

Les mer om ungdomsfotball hos NFF:

NFF har to ulike mål med ungdomsfotballen:

1. Vi skal ta vare på alle – vi skal legge forholdene til rette sånn at flest mulig blir i fotballmiljøet lengst mulig.

2. Vi skal gi talentene våre best mulige forutsetninger til å bli gode spillere.

Det er fullt mulig å klare begge deler. Kanskje har vi i norsk fotball vært for lite opptatt av at de aller fleste ikke har så store ambisjoner! Trenerne og lederne er ofte resultatfokuserte og prestasjonsorienterte. Kanskje bør disse faktorene nedtones i endel lag? Ungdommer som ikke har som mål å nå så langt i fotballens verden bør selv være med å definere sitt eget tilbud – ut fra egne ønsker og behov! Samtidig skal vi naturligvis arbeide hardt med spillerutvikling for den gruppen som har talent og ambisjoner. Det handler om å differensiere tilbudet! Det som passer for Per passer kanskje ikke for Pål.

Et moment er «topping av lag». Kanskje toppes det for mye (innebærer at noen får spille lite eller ingenting). Kan vi i stedet gi de beste spillerne utfordringer ved å la dem i perioder spille en årsklasse høyere (hospitere) og ved å gi dem tilbud om ekstratreninger, deltakelse i talentgrupper etc.? Ved å ikke toppe laget blir lagets resultater kanskje dårligere, men betyr det ikke mer å drive god spillerutvikling og å redusere frafallet blant ungdom? Bør vi i større grad sette spilleren i sentrum – og ikke resultatene?

Og når bør en dele inn i 1. og 2. lag ut fra ferdigheter, treningsiver eller kanskje på bakgrunn av et mer sosialt utgangspunkt? Dette er det ingen fasit på, men ofte kan det lønne seg med en inndeling ut fra treningsiver. Dette er imidlertid et vanskelig tema som klubben må diskutere nøye. Her kreves det kompetanse. En trenerkoordinator kan være nyttig å ha i den forbindelse. Vedkommendes hovedoppgave bør være å bidra til at alle spillerne får de nødvendige utfordringer for å kunne trives, og for å kunne utvikle seg i tråd med egen ønsker.

Hva slags tilbud skal vi gi ungdom?

Det er viktig at fotballtilbudet til ungdom tilrettelegges slik at vi beholder så mange som mulig – lengst mulig. I tillegg skal de som har ambisjoner og lyst til å bli gode få de utviklingsmulighetene og utfordringene de behøver.

Ungdomsfotballen kjennetegnes først og fremst ved at det finnes mange ulike målgrupper med forskjellige ønsker, motiv og ambisjoner. Blant gutter og jenter i alderen 13-19 år finnes det endel spillere med store ambisjoner, og som trener svært målbevisst for å nå lengst mulig. Men husk: I den samme aldersgruppa finnes det svært mange med motiv og ønsker om å spille fotball et par ganger i uka i et godt og sosialt miljø.

Utfordringen blir derfor å tilrettelegge et fotballtilbud som ivaretar alles ønsker og behov. Kompetanse på trener- og ledersida er her en forutsetning. NFF tilbyr både enkveldskurs, temakurs og mer formelle trener- og lederkurs. Se våre utdanningssider for mer informasjon, og ta kontakt med din fotballkrets! Se også våre spillerutviklingssider.

Undersøkelser i ungdomsgruppa

Undersøkelser som er gjort blant ungdom i alderen 13-19 år, viser at det store flertall ønsker å være med fordi fotballen har en egenverdi i seg selv, fordi fotball er gøy å spille ”her og nå” – uten å ha store ambisjoner om framtidige prestasjoner.

Hvorfor spiller ungdom fotball?

Det er gøy og sosialt
Holder seg i form
Et mindretall satser og vil bli gode spillere
Oppsummert: For å få fram gode spillere og samtidig ta vare på alle må det differensieres (gi et ulikt tilbud). Husk at det betyr mye for mange ungdommer å ha et trygt og godt fritidstilbud. Da må vi alle ta et ansvar for å beholde flest mulig lengst mulig. Det behøver ikke å gå på bekostning av spillerutviklingen.