Utlegg, refusjon & fullmakter

Her kommer mer informasjon om hvordan utlegg og refusjon gjennomføres og hvilke fullmakter som gjelder.

Ved refusjon av utlegg skal det benyttes følgende  Utleggsrefusjonsskjema.