Utlegg og Refusjon

Det vil fra tid til annen oppstå situasjoner der trenere, ledere eller andre involvert i Tjensvoll FK foretar utlegg som skal refunderes av klubben til den som har utlegget. Typiske situasjoner der dette kan oppstå er ved bruk av lagkontoer, på reise, påmelding ved kurs, mindre kjøp av utstyr eller andre utlegg der dette er den mest praktiske måten å håndtere utleggene på.

For å få refundert er utlegg må et utleggsrefusjonsskjema (link under) fylles ut av den som har foretatt utlegget. Her beskriver en utlegget, legger ved bilag som viser hva utlegget er (kvittering, faktura, etc.) og legger inn bankkonto utlegget skal refunderes til. Skjemaet skal signeres av enten daglig leder, økonomiansvarlig eller annet styremedlem. Den som signerer skjemaet sender dette til  refusjon@tjensvollfk.no for registrering i regnskapssystemet og attestering før utbetaling.

For å være sikker på å få refundert et utlegg, må utlegget avklares med daglig leder, materialforvalter, økonomiansvarlig eller styreleder før utlegget gjennomføres.

Utleggsrefusjonsskjema.