Lov for Tjensvoll FK (vedtekter)

Fra 1.1.2020 er det den nye lovnormen for idrettslag som gjelder. Det betyr at alle idrettslag nå må oppdatere egen lov, slik at den blir i tråd med lovnormen.

Noen av de viktigste endringene i den nye lovnormen er disse:

  • Man har nå stemmerett fra det året man fyller 15 år
  • Man kan motta inntil 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget, og likevel ha stemmerett og være valgbar.
  • Medlemskontingent må være på minst kr 50 (tidligere kr 100).
  • Styret skal nå utarbeide en økonomisk beretning, som skal behandles av årsmøtet.
  • Alle må velge et kontrollutvalg (som erstatter tidligere valgte revisorer eller kontrollkomité).

Ny lov:
https://www.tjensvollfk.no/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/2020-LOV-FOR-TJENSVOLL-FK.pdf