Veiledning – årsrapporter

Årsrapporter skrives og leveres daglig leder innen 1. desember hvert år. Årsrapportene blir en del av dokumentasjonen til årsmøte.

Årsrapport for hvert lag

Årsrapport skrives av lagleder i samarbeid med trener. Årsrapport kan gjerne inneholde:

  • Navn på lagledere/trenere
  • Kort beskrivelse av gjennomføringen av årets sesong
  • Rapport om deltakelse i cuper/turneringer
  • Avholdte aktiviteter (merker etc)
  • Navn på spillere med statistikk over antall treninger og antall kamper i klubben.
  • Oversikt over spilte kamper med resultat (fra 13 år)
  • Spillere som har representert klubben utad
  • Utmerkelser (årets spiller med mer)
  • Lagbilder
  • Sportslige og sosiale mål og i hvilken grad dette er oppnådd

Årsrapport fra administrasjonen ved daglig leder

Årsrapport fra Sportslig Utvalg ved Sportslig leder

Årsrapport fra revisor

Årsrapport fra styret

Årsrapport fra Valgkomitee?