Veiledning – foreldremøter for lag

Gjelder møte med alle foresatte for barn- og ungdomslag.

Lagledelsen plikter til å arrangere
ett foreldremøte rett før sesongstart for å beslutte hvilke mål man skal ha for sesongen, sosialt og sportslig. Lagledelsen plikter også til å arrangere ett foreldremøte rett etter siste seriekamp for å ta en oppsummering av sesongen og se om målene ble nådd.

  • Hele lagledelsen samt foreldrekontakt har møteplikt på foreldremøtene. Før hvert foreldremøte skal hele lagledelsen planlegge foreldremøte.
  • Foreldre skal kunne melde inn saker til møtet og oppfordres til dette.
  • Det må informeres om forsikring/skadetelefon og klubbens verdisett.
  • Årets tema fra Trygge rammer skal tas opp på møte.
  • Det skal settes mål for sesongen, både sportslig og sosialt. Måloppnåelse skal vurderes på foreldremøte i etterkant av sesongen.