Veiledning – Komiteer og arbeidsgrupper

Beskrivelse av ulike komiteer og arbeidsgrupper, med unntak av Valgkomite som er beskrevet i Klubbhåndbok.

Aktive komitéer og arbeidsgrupper er  i oversikten under. Faste eller regelmessige vises fortrinnsvis som en del av organisasjonskartet. Alle avgir en årlig rapport til årsmøte og forholder seg for øvrig til Styret, Sportslig Utvalg  og Administrasjonen som nødvendig eller som forøvrig beskrevet.

17. mai komité

Mandat/instruks: I god tid planlegge neste 17. mai med deltakelse i folketoget og påse skriftlig evaluering som ivaretar erfaringer gjort.
Ansvarlig: leder av komitéen, se organisasjonskart
Medlemmer: se organisasjonskart
Status/fremdrift: arbeider i hovedsak i månedene før og frem til 17. mai.

Anleggskomité

Mandat/instruks: påse forsvarlig drift (at ting fungerer) og vedlikehold (opprettholde kvalitet) av anlegg (klubbhus og annet relevant).
Ansvarlig: leder av komitéen,se organisasjonskart
Medlemmer:
se organisasjonskart
Status/fremdrift: ved behov, et løpende arbeid igjennom hele året.

Turneringskomité

Mandat/instruks: I god tid planlegge aktuell turnering med nødvendige ressurser for gjennomføring og påse evaluering som ivaretar erfaringer gjort.
Ansvarlig:
leder av komitéen, se organisasjonskart
Medlemmer: se organisasjonskart
Status/fremdrift: et løpende arbeid med flere årlige arrangement.

Fotballskolen

Mandat/instruks: I god tid planlegge aktuell fotballskole med nødvendige ressurser for gjennomføring og påse skriftlig evaluering som ivaretar erfaringer gjort.
Ansvarlig:
leder av fotballskolen, se organisasjonskart
Medlemmer: se organisasjonskart
Status/fremdrift: et løpende arbeid med arrangement før og etter sommerferie.

Jenter i fokus

Mandat/instruks:
Ansvarlig: jenteansvarlig i klubben, se organisasjonskart
Informasjonsside:
www.tjensvollfk.no/jenter
S
tatus/fremdrift: et løpende arbeid igjennom hele året.

Haugtussa prosjekt

Mandat/instruks:
Ansvarlig: leder av prosjektet, se organisasjonskart
Medlemmer: se organisasjonskart
S
tatus/fremdrift: løper inntil videre…

Kvalitetsklubbgruppen

Mandat/instruks:Arbeide både internt i klubben og mot kontaktperson i NFF Rogaland for at klubben skal bli godkjent som kvalitetsklubb med bakgrunn i at Årsmøte for 2015 i så måte ga styret mandat til å videreutvikle organisasjonen.
Ansvarlig: kvalitetsklubbansvarlig i klubben, se organisasjonskart.
Medlemmer: Gert von Hirsch, Nils Alexander Hoem Hegre, Tore Ravndal, Eirik Aase, Lars Aamodt og Dan Pedersen.
Status/fremdrift: pågår arbeid frem til søknad om kvalitetsklubb er godkjent, tentativt høsten 2016.