Veiledning – Trenerforum

Det avholdes årlige trenerforum for trenere og lagledere. Deltakelse og bidrag til trenerforum skal prioriteres før andre gjøremål i klubben. Det bør føres deltakerliste. Det skal avholdes trenerforum:

 1. Før sesongstart
 2. På våren, forstrinnvis 2 forskjellige
 3. På høsten, fortrinnsvis 2 forskjellige

Det må avholdes minst 3 trenerforum per år (minstekrav i kvalitetsklubb).

Trenerforumet før sesongstart kan gjerne avholdes på to ulike tidspunkt for å gi alle den beste mulighet til å kunne delta. Trenerforum på vår og høst kan gjerne overlappe noe på informasjon og tema. Det er viktig at flest mulig deltar og spesielt viktig at alle lag stiller med minst én representant.

 

Innholdet skal bla omfatte:

 • Klubbens verdisett
 • NFF retningslinjer for barn og ungdom
 • Fair Play
 • Tema fra trygge rammer
 • Skadeforebygging, oppvarming, treningsøkta og førstehjelpsskrin/kompress.
 • Forsikring
 • FIKS, NFF nettsider
 • Klubbens nettsider og da spesielt lagsider
 • Medlemsnett
 • Politiattest
 • Hvordan avholde foreldremøter
 • Standard Materiell (førstehjelpsskrin, baller, drakter etc)

og annen praktisk informasjon.

Mye bør tas på Trenerforum 1 før sesongstart. Det som det ikke blir tid til her må skyves til neste trenerforum.

Tips til innkalling og påmelding til trenerforum

En ryddig og enkel måte for innkalling og påmelding er å sende ut invitasjon og purringer på epost med lenke til et innlegg på klubbens nettsider vedrørende aktuelt trenerforum, Innlegget bør bruke et meldeskjema (kontaktskjema) hvor den enkelte melder fra om man kan stille eller ikke. La gjerne skjemaet kreve navn, epost, lag,  i tillegg til stiller/stiller ikke.

Ta gjerne utgangspunkt i listen over alle frivillige når man sender epost (finnes enkle verktøy som samler alle epostene på en side, eksempelvis goo.gl/pdI19n for Chrome).

trenerforum-meldeskjema-eksempel