Årshjul

Januar

Februar

Mars

  • 1.  mars: påmeldingsfrist serien 6-7 år. Meld laget inn til daglig leder.
  • Årsmøte må senest avholdes i mars.

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

  • 16. okt Trenerforum 2
  • 18. okt Jenter i Fokus / rekruttering
  • Teknikkmerkedag og internturnering (trolig 20.okt)
  • Kurset Barnefotballkveld (dato kommer)
  • Foreldremøte avholdes for laget etter sesongen. Se veileder; https://www.tjensvollfk.no/veiledning-foreldremoter/

November

  • Juleavslutning for barnefotballen i gymsal, Tjensvoll skole

Desember