Veiledninger

I tillegg til en mer overordnet dokumenter som Klubbhåndboken så finnes mer detaljerte veiledninger . Veiledninger kan justeres og forbedres fortløpende av det sittende styret.