Klubbens verdisett

Vår visjon er flest mulig, lengst mulig.

Tjensvoll FK skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og kontinuitet. En skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere, trenere, ledere, foreldre og andre kan utvikle vennskap, selvtillit, respekt og toleranse.

Tjensvoll FK skal ha et sportslig tilbud til de som ønsker å ta del i organisert fotball. Det sportslige tilbudet skal være av en slik karakter at alle spillere opplever utfordring og mestring i læringen.»

Sportsplanen følger NFFs retningslinjer for barnefotball, ungdomsfotball og verdiarbeid og dette er overordnet for arbeidet i klubben.