VIKTIG! Trenerforum 6.april

Sportslig utvalg innkaller til møte

Tidspunkt: onsdag 6. april kl.2000.
Sted: Klubbhusbrakken ved Sørmarka Kunstgressbane

Sportslig utvalg innkaller til årets første møte.
Det er møteplikt for minst 1 representant for hvert av lagene.

https://www.tjensvollfk.no/trenerforum/

Mvh Sportslig Utvalg